ก้อนที่เต้านม

เมื่อคุณคลำได้ก้อนในเต้านม

เต้านมเป็นอวัยวะ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามอายุ นอกจากนั้น ยังเปลี่ยนแปลง ตามรอบเดือน ดังนั้นคุณผู้หญิงต้อง หมั่นสังเกต และคลำเต้านมตัวเอ งเป็นประจำ เพื่อที่จะได้ทราบ ว่ าเต้านมปกติเป็นอย่างไร ก่อนมีประจำเดือนเป็นอย่างไร หลังประจำเดือนเป็นอย่างไร การคลำอาจจำคลำขณะอาบน้ำ หรือคลำในห้องนอนแล้วแต่สะดวก หากคุณไม่แน่ใจว่าปกติหรือไม่ให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวท่าน

เต้านมปกติเป็นอย่างไร

เต้านมของคุณผู้หญิงจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ และรอบเดือน ดังนั้นเมื่อเราคลำเต้านมแต่ละครั้งอาจจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน

จากรูปเราจะพบว่าส่วนประกอบของเต้านมมีทั้ง หัวนม (nipple) ท่อน้ำนม(milk duct) ต่อมน้ำนม (lobes) เนื้อเบื่อไขมัน (fatty tissue) กล้ามเนื้อ (muscle) กระดูก(ribs) ส่วนต่อมน้ำเหลือง(lymph nodes)เราจะคลำไม่พบ ดังนั้นเมื่อเราคลำจะพบอวัยวะหรือเนื้อเยื่อดังกล่าว หากมีเนื้องอกก็จะคลำพบก้อน ซึ่งลักษณะไม่เหมือนกับเนื้อเยื่อรอบข้าง หากท่านสงสัยควรจะปรึกษาแพทย์

การวินิจฉัยก้อนที่เต้านม

แพทย์จะวินิจฉัยก้อนที่เต้านม แพทย์จะซักถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยครั้งนี้ ระยะเวลาที่เป็น คลำได้ก้อนนานหรือยัง มีก้อนที่อื่นอีกหรือไม่ เคยมีโรคประจำตัวหรือการรับประทานยา โดยเฉพาะฮอร์โมน ประวัติเกี่ยวกับโรคประจำตัว โรคประจำครอบครัว หลังจากนั้นจะเริ่มกระบวนการตรวจ

เริ่มต้นจะตรวจร่างกายทั่วไป อาจจะมีการคลำต่อน้ำเหลืองที่คอและรักแร้ คลำตับ

 • การคลำเต้านมซึ่งจะคลำดูขนาด ลักษณะของก้อนว่าผิวเรียบหรือผิวขรุขระ ก้อนแข็งหรือนิม ผิวหนังบริเวณก้อนเป็นอย่างไร
 • การส่งตรวจ Mamogram เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น
 • การทำ ultrasound เพื่อแยกว่าก้อนนั้นเป็นก้อนหรือ cyst

ลักษณะก้อนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็ง ซึ่งอาจจะมีเพียงหนึ่งหรือหลายอาการ คลิกดูภาพ

 • ก้อนแข็ง
 • ก้อนมะเร็งส่วนใหญ่ไม่ปวด
 • ขอบหรือผิวจะขรุขระ
 • ก้อนมักจะยึดติดผิวหนัง หรือทรวงอกทำให้ไม่เคลื่อนที่
 • ผิวจะบุ๋มลง
 • หัวนมถูกดึงลง
 • มีน้ำเลือดออกจากหัวนม

ลักษณะก้อนที่ไม่เหมือนมะเร็ง

 • ก้อนจะนุ่ม กดแล้วนิ่ม
 • มักจะปวด
 • ขอบของก้อนจะเรียบ
 • ก้อนจะไม่ยึดติดผิวหนังหรือทรวงอก
 • ผิวหนังบริเวณก้อนจะปกติไม่มีรอยบุ๋ม
 • หัวนมปกติ
 • ไม่มีสารไหลออกจากหัวนม

หลังจากนั้นแพทย์จะวางแผนต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุของโรค

การตรวจ mamogram

การตัดชิ้นเนื้อตรวจ Biopsy

หมายถึงการตัดเอาชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจทางพยาธิ(โดยการส่องกล้องจุลทัศน์) มีได้หลายวิธีดังนี้

 • Exisional biopsy คือการตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยทั้งชิ้นเพื่อตรวจ
 • Incisional bipsy คือการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อบางส่วนส่งตรวจ
 • Cor biopsy คือการใช้เข็มขนาดใหญ่ตัดชิ้นเนื้อบางส่วนหรือดูดเอาน้ำไปตรวจ
 • Needle Biopsy คือการใช้เข็มเล็กๆตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจหรืออาจจะเรียกว่า Fine neddle biopsy

ในบางแห่งสามารถตรวจชิ้นเนื้อขณะที่ผ่าตัดก็สามารถจะผ่าตัดครั้งเดียวแต่ทั่วไปต้องนัดมาฟังผลชิ้นเนื้อ หลังจากทราบว่าผลชิ้นเนื้อเป็นอย่างไรแพทย์จะวางแผนการรักษา

การตรวจหา receptor บนชิ้นเนื้อ

ทำการตรวจหา estrogen หรือ progesterone receptor บนเนื้องอก

การตรวจทางรังสี

อาจจะตรวจ computer หรือ MRI เพื่อดูว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายหรือไม่

มะเร็งเต้านมพบมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากคลำได้ก้อนที่เต้านมจะทำอย่างไร http://t.co/7KXtD7GGZu

— Boonsri pleumpanupat (@healthforsiam) August 18, 2013
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา

มะเร็งเต้านม เนื้องอกเต้านม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม