ลักษณะหัวนมข้างขวายุบเข้าไปหรือที่เรียกว่าหัวนมบอด
ผิวหนังจะเหมือนเปลือกส้ม
ผิวหนังจะมีรอยบุ๋มของเต้านมซ้าย