การฉายแสงรักษามะเร็งเต้านม

การฉายแสง

การให้รังสีรักษาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งโดยมากจะให้สัปดาห์ละ 5 วันเป็นเวลา 6-7 สัปดาห์ การให้รังสีมีสองวิธี

  • External beam radiation คืดการใช้เครื่องฉายรีงสีฉายไปยังตัวมะเร็ง
  • Internal radiation คือใช้วัตุถที่อาบรังสีวางไว้ตรงเนื้อมะเร็ง เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง

การให้รังสีขึ้นกับชนิดของมะเร็ง วิธีการผ่าตัด

  • การผ่าตัดแบบ lumpectomy จะให้รัสีทั้งเต้านม อาจจะให้รังสีที่ต่อมน้ำเหลืองด้วย
  • หากผ่าตัดแบบ Mastectomy จะให้รังสีเต้านม ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะหากก้อนมะเร็งมีขนาดมากว่า 5 ซม หรือมะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง

ผลข้างเคียงของ

ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสีจะแข็ง ผิวหนังจะเหมือนถูกแดดไหม้ ขนาดเต้านมจะเล็กลง ผิวจะกลับสู่ปกติใช้เวลา 6-12 เดือน

กลับหน้าเดิม

มะเร็งเต้านม เนื้องอกเต้านม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม