การให้การรักษามะเร็งเต้านมแบบใช้ยาเคมี

การให้การรักษามะเร็งเต้านมแบบใช้ยา

ยาที่ใช้รักษามีสองชนิดคือ

 • ยาเคมีบำบัดหรือยาต้านมะเร็ง
 • ยาต้านฮอรฺโมน เหมาะสำหรับเนื้องอกที่มี estrogen หรือ progesterone receptor บนเซลล์มะเร็ง
  1. Adjuvant therapy คือการให้เคมีแก่ผู้ป่วยที่เวลล์มะเร็งยังไม่แพร่กระจาย แต่ให้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายในอนาคต
  2. Neoadjuvant therpy คือการให้เคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดเพื่อให้ขนาดของมะเร็งลดลงก่อนการผ่าตัด

การให้เคมีบำบัดคือการให้สารเคมีเพื่อไปทำลายเนื้อมะเร็ง ซึ่งอาจจะใช้วิธีการฉีดหรือยารับประทาน บางครั้งอาจจะให้ยาชนิดเดียว หรือให้ยาผสมกันมากกว่าสองชนิด วงการแพทย์ได้พยายามค้นหายาที่เมื่อให้ร่วมกันแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ก็ยังไม่พบ

การให้เคมีบำบัดแพทย์จะให้เป็นรอบๆ และมีช่วงที่พัก เช่นให้ครั้งแรกอาจจะมีการหยุด 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ร่างการพื้นตัว หลังจากนั้นจึงให้ใหม่ โดยทั่วไปจะให้เป็นเวลา 3-6เดือนขึ้นกับชนิดของยาที่ใช้

ผลข้างเคียงของการรักษาแบบเคมีบำบัด

 • ยาเคมีบำบัดบางชนิดอาจจะมีผลต่อการทำงานของหัวใจ แต่หากหัวใจคุณไม่มีโรคมักจะไม่ใคร่เกิดปัญหานี้
 • ผลเสียจากยาเคมีคือ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ผมร่วง ปากเป็นแผล
 • ยาเคมีจะกดการสร้างเซลล์เม็ดเลือดทำให้เกิดโลหิตจาง เม็กเลือดขาวน้อยซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เกล็ดเลือดต่ำ
 • ประจำเดือนจะไม่มา สำหรับผู้หญิงวัยเจริญพันธ์คงต้องหาวิธีคุมกำเนิด

 

 

การให้ฮอร์โมน

estrogen

เป็นฮอร์เพศหญิงที่อาจจะมีผลต่อการเจริญของเนื้องอก ฮอร์โมนนี้จะผลิตจาก รังไข่ ต่อมหมวกไต และไขมัน แพทย์มีวิธีการที่จะลดผลของฮอร์โมนต่อเนื้องอกโดย

 • ยาที่ป้องกันผลของฮอร์โมน estrogen บนเซลล์มะเร็ง ร่างกายคุณผู้หญิงก็ยังเปล่งปรั่งเหมือนเดิมเพราะระดับฮอร์โมนในร่างกายไม่ลด
 • ยาที่ลดการสร้างของฮอร์โมน ร่างกายจะมีฮอร์โมนเพศลดลง

กาใช้ฮอร์โมนจะได้ผลในกรณ๊ที่เซลล์มะเร็งมี estrogen หรือ progesterone receptor เท่านั้น

ยาที่ต้าน estrogen

หรือยาที่ป้องกันผลของ estrogen ได้แก่ Tamoxifen เป็นยาที่นิยมใช้กันมาก ยานี้จะให้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมที่มี estrogen หรือ progesterone receptor ซึ่งจะให้ประมาณ 5 ปี เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของเซลล์มะเร็ง สำหรับมะเร็งที่กลับเป็นซ้ำก็อาจจะใช้ยานี้ได้

ยาดีก็มีผลเสียเหมือนกัน ยานี้อาจจะทำให้เกิดอาการวัยทอง เช่น ร้อนตัวเนื้อตามตัว อารมณ์หงุดหงิด ตกขาว แต่ผลข้างเคียงที่สำคัญแต่เกิดได้น้อยคือเนื้องอกในมดลูก

ยาที่ลดการสร้าง estrogen

ยาในกลุ่มนี้จะเหมาะสำหรับวัยทองเพราะยานี้จะลดการสร้างฮอร์โมนเพศจะเนื้อเยื่ออื่น แต่ไม่ลดการสร้างฮอร์โมนในรังไข่ ดังนั้นในวัยเจริญพันธ์จึงไม่ควรใช้ยาในกลุ่มนี้ ยาสำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ anastrozol,letrozol,exemestan

เนื่องจากรังไข่เป็นแหล่งผลิต estrogen ที่สำคัญดังนั้นการจัดการกับรังไข่จะเป็นวิธีการที่ดี วิธีการที่ทำให้รังไข่ไม่ทำงานมีดังนี้

 • การผ่าตัดเอารังไข่ออก
 • การฉายรังสีไปยังรังไข
 • การให้ยา luteinizing hormone ซึ่งจะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนในรังไข่
กลับหน้าเดิม  

มะเร็งเต้านม เนื้องอกเต้านม ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม การคัดกรองมะเร็งเต้านม อาการของมะเร็งเต้านม การประเมินก่อนการรักษา ระยะของมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งเต้านม