หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การอักเสบช่องท้องชนิด Peritonitis spontaneous

เป็นการอักเสบช่องชนิดชนิดที่สาเหตุไม่ชัดเจน มักจะเกิดในผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น ตับแข็ง โรค Nephrotic syndrome

สาเหตุของช่องท้องอักเสบ

เกิดจากการติดเชื้อในช่องท้องที่มีน้ำในท้องที่มักจะพบในโรค ตับแข็ง โรค Nephrotic syndrome หรือผู้ที่ทำการล้างไตทางหน้าท้อง

อาการที่สำคัญได้แก่การตรวจร่างกายและการเจาะเลือดตรวจ

การรักษา

โรคแทรกซ้อน

อาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว เช่นตับวาย หรือโลหิตเป็นพิษ

ช่องท้องอักเสบ Peritonitis ช่องท้องอักเสบชนิด Secondary