หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ช่องท้องอักเสบชนิด Peritonitis - secondary

เป็นการอักเสบของช่องท้องที่หาสาเหตุได้ชัดเจน ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ เนื่องมาจากมีการทะลุของอวัยวะในช่องท้อง เช่นไส้ติ่งแตก กระเพาะอาหารทะลุ ลำไส้ทะลุเป็นต้น

สาเหตุ

อาการที่สำคัญได้แก่การตรวจร่างกายและการเจาะเลือดตรวจ

การรักษา

การรักษาจะต้องขจัดเอาสาเหตุที่ทำให้เกิดช่องท้องอักเสบออก เช่นลำไส้เน่า ไส้ติ่งที่อักเสบหรือแตก หนองในช่องท้อง

ผลการรักษา

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

ช่องท้องอักเสบ Peritonitis ช่องท้องอักเสบชนิด Primary