การล้างไตผ่านทางท้อง


การล้างไตผ่านทางหน้าท้อง เมื่อไตวายไม่สามารถขับน้ำและของเสียออกจากร่างกาย การล้างไตผ่านทางหน้าท้องก็เป็นทางหนึ่งที่จะรักษาสมดุล

ขั้นตอนในการล้างไตผ่านทางหน้าท้อง

การคัดเลือกผู้ป่วย ที่จะทำการล้างไตผ่านทางหน้าท้อง จะต้องไม่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนในการล้างไตทางหน้าท้องหลักการฟอกไตวิธีนี้คือการใส่สายเข้าไปในช่องท้องแล้วใส่น้ำยาเข้าในช่องท้องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงปล่อยออก การฟอกมีด้วยกันหลายวิธี เช่น 

ระยะเวลาในการฟอกขึ้นกับวิธีการฟอก เช่น (CAPD) ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ,(CCPD)ใช้เวลา 12 ชั่วโมง

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญคือ ช่องท้องอักเสบ ป้องกันโดยทำการล้างท้องแบบปราศจากเชื้อ

การดูแลหลังสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายที่ล้างไตผ่านทางหน้าท้อง

เนื่องจากผู้ที่ล้างไตผ่านทางหน้าท้องจะมีน้ำในท้อง และกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแรง การยกของหนักจะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ง่ายจึงมีคำแนะนำดังนี้

โรคไต หน้าที่ของไต อาการไตเสื่อม โรคไตวาย