หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

การดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยหรือที่เรียกว่า Diet soda

Diet soda คืออะไร

ก่อนหน้านี้เครื่องดื่มส่วนใหญ่จะใส่น้ำตาล เพื่อเพิ่มความหวานให้แก่เครื่องดื่ม เมื่อคนตระหนักว่าการรับน้ำตาลมากจะทำให้น้ำหนักเกิน และเกิดเบาหวาน บริษัทผู้ผลิตจึงผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ใช้น้ำตาล แต่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยเชื่อว่าจะลดน้ำหนัก และลดโรคเบาหวาน สารให้ความหวานที่ใช้ในการผสมมีดังนี้

ผลเสียจากการดื่ม Diet soda มีอะไรบ้าง

  1. ไตเสื่อม จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมชนิด Diet วันละสองกระป๋องพบว่าไตจะเสื่อมลงไปร้อยละ 30
  2. น้ำหนักเพิ่ม แม้ว่าจะเปเครื่องดื่ม Diet พบว่าผู้ที่ดื่มวันละสองกระป๋องจะมีน้ำหนักมากกว่าคนไม่ดื่มร้อยละ 57
  3. ฟันผุ เนื่องจากกรดที่ผสมในเครื่องดื่มจะทำลายเคลือบฟัน
  4. การดื่มเครื่องดื่ม Diet จะทำให้กระดูกพรุน
  5. เป็นพิษต่อระบบประสาทโดยเฉพาะการย่อยสลาย Aspartame จะได้สาร formaldehyde ซึ่งอาจจะเป็นพิษต่อระบบประสาท
  6. ปวดศรีษะโดยเฉพาะสาร Sucralose อาจจะทำให้ปวดศีรษะ
  7. ทำให้เกิดโรคอ้วนลงพุง

การดื่มเครื่องดื่ม Diet ทำให้เกิดโรคหัวใจหรือไม่

ได้มีการศึกษาคนประมาณ 2500 คนเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยการสอบถามปริมาณเครื่องดื่มโสดาแบ่งเป็นประเภทที่ดื่มน้ำ ดื่มปานกลางและดื่มทุกวัน

ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ดื่มมากจะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ที่ดื่มน้อย และผู้ที่ดื่มมักจะอ้วนลงพุง มีโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงกว่าไม่ดื่ม

สมาคมโรคเบาหวานพบว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม Diet ทุกวันจะเป็นอ้วนลงพุง และเป็นเบาหวานมากกว่าคนปรกติ 36% และ 67% ตามลำดับ

สรุป

ควรจะดื่มน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่ม Diet เพื่อลดการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ

   

 


fb google