หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

รับประทานข้าวสวยจะเพิ่มการเกิดโรคเบาหวาน

ได้มีการศึกษาตีพิมพ์ใน BMJ 2012; 344 doi: 10.1136/bmj.e1454 (Published 15 March 2012) ว่าการรับประทานข้าวสวยจะเพิ่มการเกิดโรคเบาหวาน

วิธีการศึกษา

ผู้ศึกษาได้รวมรวมผลงานการศึกษาจาก Medline and Embase จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3300 การศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาถึงการรับประทานข้าวสวยกับการเกิดโรคเบาหวาน หลังจากคัดแยกเรื่องที่ซ้ำกัน และเกณฑ์ไม่ครบตามกำหนดจึงเหลือเรื่องที่นำมาศึกษาทั้งหมด 36 การศึกษา ได้ได้ศึกษาลงรายละเอียดและได้ตัดเหลือการศึกษาอยู่ 4 การศึกษาที่นำมาวิเคราะห์

ผลการศึกษา

ข้อจำกัดของการศึกษา

ข้อแนะนำ

เคยมีการศึกษาหนึ่งว่าการรับประทานข้าวกล้องเพิ่มจะลดการเกิดโรคเบาหวาน หากเป็นไปได้ก็ควรจะรับประทานข้าวกล้อง อย่างน้อยก็ผสมสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี อ่านที่นี่

โรคเบาหวาน

BMJ 2012; 344 doi: 10.1136/bmj.e1454 (Published 15 March 2012)

   

 


fb google