หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

การลดพลังงานจากอาหารจะควบคุมเบาหวานได่Cutting calories to control diabetes

ประชากรอเมริกา 26 ล้านคนจะเป็นเบาหวาน เนื่องจากมีปริมาณไขมันมากซึ่งเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่ง ข่าวดีการลดน้ำหนักเพียงร้อยละ 10 จะลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค และบางรายจะทำให้โรคหาย การออกกำลังกาย และการลดพลังงานจากอาหารจะเป็นวิธีการที่จะลดน้ำหนักที่ดี

 

แต่ปัญหาใหญ่จะลดพลังงานจากอาหารได้อย่างไร แต่ละคนก็มีวิธีการลดที่แตกต่างกัน วิธีการที่ได้ผลดีคือการคำนวณพลังงานในอาหารที่เรารับประทาน (ซึ่งปริมาณพลังงานในอาหารแต่ละอย่างค้นได้ในเวปไซต์) หลังจากนั้นจึงวางแผนรับประทานอาหาร โดยลดพลังงานที่รับประทานลงประมาณ 250-500 กิโลแคลรอรี่ต่อวัน

นอกจากนั้นยังมีวิธีที่ง่ายคือเปลี่ยนการดื่มน้ำหวาน หรือน้ำอัดลม หรือกาแฟมาเป็นน้ำเปล่า และการลดอาหารว่างที่มีพลังงานมากโดยมีวิธีการดังนี้

การอ่านฉลากอาหารก่อนซื้อ หรือรับประทาน จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการควบคุมปริมาณพลังงานที่รับจากอาหาร

หากท่านไม่ชอบคำนวนปริมาณแคลรอรี่ ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือเลือกซื้อเลือกรับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ำ ไขมันต่ำ เช่นการรับประทานผลไม้แทนไอซ์ครีม ดื่มน้ำแทนน้ำอัดลม เปลี่ยนแกงกะทิเป็นต้มจืดเป็นต้น สมาคมโรคหัวใจของอเมริกาแนะนำวิธีการฉลาดซื้อแลาดรับประทานอาหารแทนการการคำนวนแคลรอรี่

ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนที่สำคัญคือจะต้องมีวินัย และมีแผนการรับประทานอาหารและรับประทานอาหารว่าง และไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างเกิน 4 ชั่วโมงเพราะจะทำให้รับประทานอาหารมากขึ้น

วิธีการรับประทานอาหารสุขภาพเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน

วิธีชีวิตของคนปรกติจะรับประทานอาหารนอกบ้านซึ่งอาหารบางประเภทจะมีพลังงานและไขมันสูง เช่น sandwich burgers ดังนั้นการรับประทานอาหารนอกบ้านจึงเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักเกิน หลักง่ายๆที่จะรับประทานอาหารสุขภาพเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน

   

 


fb google