หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตรวจปัสสาวะ

การตรวจสุขภาพสำหรับคนทั่วไปมักจะตรวจปัสสาวะด้วย เนื่องจากการตรวจปัสสาวะจะช่วยบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับไต สำหรับการตั้งครรภ์การตรวจปัสสาวะจะมีประโยชน์สองประการ

  • การตรวจปัสสาวะเพื่อบอกว่าเราตั้งครรภ์หรือไม่
  • การตรวจปัสสาวะเพื่อหาความผิดปกติ

ในที่นี้จะกล่าวถึงการตรวจปัสสาวะเพื่อหาความผิดปกติ

การเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจ

ไม่ต้องเก็บจากที่บ้าน ไปเก็บที่โรงพยาบาล ปริมาณก็ไม่มากและทราบผลในอีกไม่ถึงชั่วโมง

การตรวจปัสสาวะบอกอะไรบ้าง

การตรวจปัสสาวะจะบอกหน้าที่ของ กระเพาะปัสสาวะ ไต โรคเบาหวาน การขาดน้ำ และภาวะครรภ์เป็นพิษ โดยเราจะดูจาก

น้ำตาลในปัสสาวะ

คนทั่วไปจะตรวจ่พบน้ำตาลในปัสสาวะได้ในกรณีที่รับประทานอาหารหวาน หากคุณตรวจปัสสาวะแล้วพบน้ำตาลบ่อยๆให้สงสัยว่าจะเป็นเบาหวาน ให้สงสัยว่าจะเป็นเบาหวานในกรณีดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์มักจะตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะในประมาณสัปดาห์ที่ 20 ของการตั้งครรภ์

ไข่ขาวหรือโปรตีนในปัสสาวะ Proteinuria

คนปกติจะตรวจไม่พบไข่ขาว หรืออาจจะตรวจพบในช่วงใกล้คลอด สำหรับคุณแม่ที่ตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะบ่อยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อ หรือการทำงานของไตผิดปกติหรือ เป็นสัญญาณว่าจะเป็นโรคครรภ์เป็นพิษ ให้ระวังภาวะต่อไปนี้

Ketone ในปัสสาวะ

คีโตนเกิดจากการสลายไขมัน การตรวจพบแสดงว่าคุณแม่อาจจะรับประทานอาหารไม่พอ หรือได้รับน้ำไม่พอ

เชื้แแบคทีเรีย

หากตรวจพบเชื้อแบคทีเรียแสดงว่าคุณแม่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

การตรวจระหว่างตั้งครรภ์  

fb google