ปัสสาวะคนตั้งครรภ์ เป็นการตรวจเบาหวาน ครรภ์เป็นพิษ และการติดเชื้อ

 

การตรวจสุขภาพสำหรับคนทั่วไปมักจะตรวจปัสสาวะด้วย เนื่องจากการตรวจปัสสาวะจะช่วยบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับไต สำหรับการตั้งครรภ์การตรวจปัสสาวะจะมีประโยชน์สองประการ

  • การตรวจปัสสาวะเพื่อบอกว่าเราตั้งครรภ์หรือไม่
  • การตรวจปัสสาวะเพื่อหาความผิดปกติ

ในที่นี้จะกล่าวถึงการตรวจปัสสาวะเพื่อหาความผิดปกติ ได้แก่ เบาหวาน ครรภ์เป็นพิษ การติดเชื้อ


การตรวจปัสสาวะในคนตั้งครรภ์

การเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจ

ไม่ต้องเก็บจากที่บ้าน ไปเก็บที่โรงพยาบาล ปริมาณก็ไม่มากและทราบผลในอีกไม่ถึงชั่วโมง

การตรวจปัสสาวะบอกอะไรบ้าง

การตรวจปัสสาวะจะบอกหน้าที่ของ กระเพาะปัสสาวะ ไต โรคเบาหวาน การขาดน้ำ และภาวะครรภ์เป็นพิษ โดยเราจะดูจาก

1น้ำตาลในปัสสาวะ

คนทั่วไปจะตรวจ่พบน้ำตาลในปัสสาวะได้ในกรณีที่รับประทานอาหารหวาน หากคุณตรวจปัสสาวะแล้วพบน้ำตาลบ่อยๆให้สงสัยว่าจะเป็นเบาหวาน ให้สงสัยว่าจะเป็นเบาหวานในกรณีดังต่อไปนี้

  • ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะหลายครั้งหรือน้ำตาลในเลือดสูง
  • หากคุณแม่รู้สึกเพลีย
  • หิวน้ำบ่อย
  • น้ำหนักลด

สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์มักจะตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะในประมาณสัปดาห์ที่ 20 ของการตั้งครรภ์

2ไข่ขาวหรือโปรตีนในปัสสาวะ Proteinuria

คนปกติจะตรวจไม่พบไข่ขาว หรืออาจจะตรวจพบในช่วงใกล้คลอด สำหรับคุณแม่ที่ตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะบ่อยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อ หรือการทำงานของไตผิดปกติหรือ เป็นสัญญาณว่าจะเป็นโรคครรภ์เป็นพิษ ให้ระวังภาวะต่อไปนี้

  • ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ แสดงว่าคุณแม่อาจจะเป็นโรคไตและเบาหวาน
  • ความดันโลหิตสูง
  • มีบวมหลังเท้า

3Ketone ในปัสสาวะ

คีโตนเกิดจากการสลายไขมัน การตรวจพบแสดงว่าคุณแม่อาจจะรับประทานอาหารไม่พอ หรือได้รับน้ำไม่พอ

4การติดเชื้อแแบคทีเรียทางเดินปัสสาวะ

หากตรวจพบเชื้อแบคทีเรียแสดงว่าคุณแม่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

การตรวจระหว่างตั้งครรภ์  

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน