หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

การลดน้ำหนัก

การลดน้ำหนักจะเป็นการลดอัตราการเสียชีวิต ลดการเกิดโรคเบาหวาน ลดการเกิดโรคความดันโลหิต ลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ท่านต้องเพิ่มการรับประทานอาหารคุณภาพ เพิ่มการออกกำลังกาย คุณภาพชีวิตของท่านก็จะเพิ่ม

น้ำหนักเกิน

คนปรกติจะมีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 23 น้ำหนักเกินหมายถึงคนที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 23-24.9 ส่วนที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 จะถือว่าเป็นโรคอ้วน หรืออาจจะวัดเส้นรอบเอว ชายไม่เกิน 90 ซม หญิงไม่เกิน 80 ซมอ่านการประเมินโรคอ้วนที่นี่ การลดน้ำหนักให้ได้ผลจะต้องปรับเรื่องอาหาร และการออกกำลังที่เหมาะสม การลดน้ำหนักที่ดีจะไม่เกิน 0.5kg ถึง 1kg ต่อสัปดาห์

มาเริ่มต้นลดน้ำหนักกัน

วางแผนลดน้ำหนักกัน

   


fb google