หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การวินิจฉัยโรคกรวยไตอักเสบ 

การติดเชื้อไต (pyelonephritis) เป็นโรคที่่เกิดจากแบคทีเรียที่เดินทางมาจากกระเพาะปัสสาวะของคุณไปยังไตของคุณ โรคนี้รุนแรงกว่า กระเพาะปัสาวะอักเสบ เนื่องจากไตมีเลือดไปเลี้ยงมากอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนคือ โลหิตเป็นพิษ ไตเสื่อมหรือไตวายถาวร การวินิจฉัยโรคกรวยไตอักเสบอาศัยประวัตการเจ็บป่วยิและการตรวจร่างกาย และจากผลการตรวจปัสสาวะ(การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ )ศึกษาในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ

อาการที่เกิดจากการติดเชื้อที่ไตมักจเกิดภายในไม่กี่ชั่วโมงจะมีไข้หนาวสั่น มีอาการปวดหลังหรือด้านข้างของคุณ คลื่นไส้อาเจียน หากมีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะจะมีอาการปัสสาวะขัด หรือแสบเวลาปัสสาวะตรวจร่างกาย

อาจจะมีไข้สูงถึง 103°F (39.4°C) สำหรับผู้ป่วยที่อาการหนักอาจจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 37 °C

เมื่อท่านไปพบแพทย์

ท่านที่มีอาการเข้ากับโรคกรวยไตอักเสบ คือมีไข้สูงหนาวสั่น ปวดเอว หรือหลัง ร่วมกับคลื่นไส้อาเจียน แพทย์จะต้องรีบให้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วเพื่อป้องกันเชื้อลามเข้ากระแสเลือด หรือเกิดโรคไต โดยเฉพาะท่านที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น การตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคไตอยู่ก่อน หรือสุขภาพโดยรวมไม่ดีจะต้องประเมิน หลังการรักษา 48 ชั่วโมง โดยทั่วไปจะต้องได้รับยาประมาณ 2 สัปดาห์

การรักษาที่รวดเร็วด้วยยาปฏิชีวนะที่จะหยุดการติดเชื้อจากการทำลายไตหรือแพร่กระจายไปยังกระแสเลือด

สาเหตุของการติดเชื้อกรวยไตอักเสบ

การติดเชื้อไตมักจะเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียที่เรียกว่าเชื้อ E. coli เชื้อจะเข้าทางณุปัสสาวะแล้วเข้าท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ ท่อไต และสุดท้ายไปยังไต ทำให้เกิดการอักเสบ

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อกรวยไตอักเสบ

การติดเชื้อที่ไตพบน้อยประมาณว่าหนึ่งในทุก 830 คนจะเป็นโรคกรวยไตอักเสบ โรคนี้พบมากในการป้องกันกรวยไตอักเสบ

โดยการป้องกันมิให้เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย

การทดสอบปัสสาวะ

การตรวจปัสสาวะสามารถช่วยในบอก่ว่าคุณจะมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTI)หรือไม่ เจ้าหน้าที่จะให้กระบอกเล็กสำหรับการเก็บปัสสาวะซึ่งสามารถเก็บปัสสาวะที่บ้าน และจดเวลาที่เก็บ

การตรวจปัสสาวะ

การเพาะเชื้อจากปัสสาวะ

ควรจะเพาะเชื้อโรคจากปัสสาวะ และเลือดทุกราย เนื่องจากเชื้อโรคมีการดื้อยาสูง ทำให้ทราบว่าจะใช้ยาอะไรในการรักาาโรคกรวยไตอักเสบ

กรวยไตอักเสบ | การรักษากรวยไตอักเสบ | การวินิจฉัยกรวยไตอักเสบ | สาเหตุกรวยไตอักเสบ | โรคแทรกซ้อนกรวยไตอักเสบ | การป้องกันกรวยไตอักเสบ | กรวยไตอักเสบในคนท้อง | อาการของกรวยไตอักเสบ

Google