วิธีการเก็บปัสสาวะอย่างถูกต้อง


ชนิดของตัวอย่าง : ปัสสาวะที่เก็บครั้งเดียว

ภาชนะ : กระป๋องปัสสาวะเป็นถาชนะที่แห้งสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ มีปากกว้างและฝาปิดมิดชิด รวมทั้งเป็นภาชนะที่ใช้แล้วทิ้ง

สำหรับเพศหญิง

 1. ผู้มีรอบเดือนให้เลื่อนการตรวจปัสสาวะ จนกว่ารอบเดือนจะหมด
 2. ล้างมือให้สะอาด
 3. ทำความสะอาดบริเวณท่อปัสสาวะโดยใช้มือข้างหนึ่งถ่างแคมเล็กให้เห็นท่อปัสสาวะ และใช้มืออีกข้างทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษชำระ โดยต้องเช็ดจากส่วนบนลงไปส่วนล่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากช่องทวารหนัก หากต้องการถ่ายอุจจาระ ควรเก็บปัสสาวะก่อน
 4. เปิดฝาภาชนะ
 5. ให้ปัสสาวะทิ้งช่วงต้นไปเล็กน้อย เก็บปัสสาวะในช่วงถัดมาประมาณครึ่งกระป๋อง โดยห้ามสัมผัสด้านใน ของภาชนะ และ ปัสสาวะช่วงสุดท้ายไปเก็บปัสสาวะประมาณ 60 ซีซี
 6. ปิดฝา
 7. นำปัสสาวะมาส่งให้เจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุด

สำหรับเพศชาย

 1. ล้างมือให้สะอาด
 2. ร่นผิวหนังหุ้มปลายองคชาติ
 3. ทำความสะอาดโดยเช็ดบริเวณรอบ ๆ ปลายองคชาติ ด้วยน้ำสะอาด และ เช็ดให้แห้งด้วยกระดาษชำระ
 4. เปิดฝาภาชนะ
 5. ให้ปัสสาวะทิ้งช่วงต้นไปเล็กน้อย เก็บปัสสาวะในช่วงถัดมาประมาณครึ่งกระป๋อง โดยห้ามสัมผัสด้านใน ของภาชนะ และ ปัสสาวะช่วงสุดท้ายไป
 6. ระวังไม่ให้ปนเปื้อนอุจจาระ หากต้องการถ่ายอุจจาระ ควรเก็บปัสสาวะก่อน
 7. นำปัสสาวะมาส่งให้เจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุด

การเก็บปัสสาวะแบบ Double void

.ให้ปัสสาวะทิ้งไปก่อน หลังจากนั้นจึงดื่มน้ำและรอเก็บปัสสาวะส่งตรวจ

อัตรากรองของไต | Creatinin | BUN | การตรวจปัสสาวะ | การตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ | การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | การตรวจไขมันในเลือด | การตรวจเกลือแร่ | แคลเซี่ยม