หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

โรคแทรกซ้อนกรวยไตอักเสบ

ผลการรักษาไตติดเชื้อส่วนใหญ่จะได้ผลดี แต่ส่วนน้อยที่เกิดโรคแทรกซ้อน ผุ้ที่มีโรคแทรกซ้อนจะมีอาการ ไข้สูง ปวดเอว ปวดท้อง ความดันต่ำ ปัสสาวะขัด คลื่นไส้อาเจยน


 

กลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนได้แก่

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่

ฝีในไต

ฝในไตพบไม่บ่อย แต่หากเป็นแล้วจะมีอาการรุนแรง ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดฝีในไตคือผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาการที่สำคัญเหมือนกับโรคกรวยไตอักเสบ

เชื้อโรคที่อยู่ในฝีในไตอาจแพร่กระจายไปยังกระแสเลือดเกิดภาวะโลหิตเป็นพิษ หรือไปยังอวัยวะส่วนอื่น เช่นปอด ตับ ซึ่งจะเป็นอันตรายกับผู้ป่วย

ฝีขนาดเล็กมักจะได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะผ่านทางน้ำเกลือ การผ่าตัดมักจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฝีขนาดใหญ่ เพื่อระบายหนอง

โลหิตเป็นพิษ

โลหิตเป็นพิษ(ที่เรียกว่าติดเชื้อ) เป็นโรคแทรกซ้อนที่พบไม่บ่อย แต่เป็นแล้วจะมีอาการรุนแรงมักจะเกิดขึ้นเมื่อเชื้อแบคทีเรียกระจายจากไตเข้าสู่กระแสเลือด เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเลือดจะแพร่กระจายไปยังส่วนของร่างกายของคุณเช่น สมอง หัวใจ ปอด ตับ อาการที่บ่งบอกว่าโลหิตเป็นพิษได้แก่

โลหิตเป็นพิษเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้ยาปฏิชีวนะ และเฝ้าติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ขิดพร้อมกับให้ผู้ป่วยได้สารน้ำอย่างเพียงพอ โลหิตเป็นพิษการติดเชื้อรุนแรง

โรคแทรกซ้อนที่พบน้อยแต่ร้ายแรงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อไตเป็นสภาพที่เรียกว่า pyelonephritis emphysematous (EPN)

EPN เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่เนื้อเยื่อของไตจะถูกทำลายอย่างรวดเร็วและแบคทีเรีมีการปล่อยก๊าซพิษซึ่งสร้างขึ้นภายในไต

สาเหตุที่แท้จริงของ EPN ก็ไม่มีความชัดเจน แต่เกือบทุกกรณีอยู่ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การรักษาตามปกติคือการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อตัดบางส่วนหรือทั้งหมดของไตที่เป็นโรค

ไตล้มเหลว

ในกรณีที่หายากมากมีการติดเชื้อไตสามารถก่อให้เกิดความเสียหายของไตอย่างรุนแรงที่ส่งผลให้ไตล้มเหลว แต่ก็สามารถรักษาได้ด้วยการล้างไตหรือการปลูกถ่ายไต

โรคแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังโรคเซลล์เคียว, การปลูกถ่ายไต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรก) โรคเอดส์และรัฐอื่น ๆ ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง บางครั้งมันก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเป็นภาวะแทรกซ้อนของการ pyelonephritis หรือจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มี pyelonephritis แต่มีอาการและอาการแสดงนัยของ pyelonephritis จุดสำคัญคือการมีดัชนีที่สูงของความสงสัยแทรกซ้อนเหล่านี้

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกี่ยวข้องกับการใด ๆ ต่อไปนี้:

ได้รับบาดเจ็บไตเฉียบพลัน

ฝีรอบไต Perinephric abscess

มีหนองตั้งอยู่ระหว่างแคปซูลไตละบพังพืดรอบไต หนองจะลามมาจากกรวยไตอักเสบ หรือมาจากน้ำเหลืองหรือกระแสเลือด หรือแพ่กระจายจากเนื้อเยื่อข้างไต อาการที่สำคัญคือ

โรคนี้วินิจฉัยลำบากพบว่าหนึ่งในสามของผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเมื่อเข้ารับการรักษา และอีกหนึ่งในสามได้รับการวินิจฉัยในการชันสูตรศพ

ทบทวนวันที่ 8/2/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน