หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การรักษาวัณโรคTuberculosis (TB)

วัณโรคเป็นเชื้อแบคทีเรียมักจะทำให้เกิดโรคที่ปอด และส่วนอื่นๆของร่างกาย เชื้ออาจจะอยู่ในร่างกายโดยที่ไม่เกิดอาการเรียกว่า Latent period เมื่อคุณติดเชื้อ HIV และเมื่อภูมิคุณเริ่มต่ำลงจนกระทั่งเชื้อวัณโรคสามารถแบ่งตัวทำให้คุณเป็นวัณโรค

การติดต่อ

คนจะได้รับเชื้อนี้จากอากาศที่มีเชื้อวัณโรค เชื้อนี้ไม่ติดต่อทางการรับประทานหรือการสัมผัส

อาการของโรค

ผู้ที่เป็นวัณโรคปอดจะมีอาการไอโดยมากเกิน 3 สัปดาห์ เหงื่อออกกลางคืน น้ำหนักลด อ่อนเพลีย มีไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต ในรายที่เยื่อหุ้มสมองอักเสบจะมีอาการปวดศีรษะ ซึมลง คอแข็ง

การวินิจฉัยวัณโรคปอด

การรักษาวัณโรคปอด

การรักษาต้องใช้ยา 3 ชนิดคือ Isoniazid(INH), Pyrazinamide(PZA) และ Rifampin หากมีเชื้อดื้อยาก็ให้ Ethambutol เพิ่ม ถ้าไม่ได้ผลหรือเกิดผลข้างเคียงของยาก็ให้ใช้ยาเหล่านี้ Streptomycin (EA) หรือ Amikacin และหรือ L-ofloxacin หรือ Sparfloxacin. 

การป้องกันการรับเชื้อ

ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ควรจะหลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อวัณโรคให้กับผู้ที่ติดเชื้อ HIVคือ

ในการหลีกเลี่ยงต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนงานหรือไม่

การป้องกันปฐมภูมิ(ยังไม่เป็นวัณโรค)

เมื่อทราบว่าติดเชื้อ HIV จะต้องทดสอบผิวหนังต่อเชื้อวัณโรค[Tuberculin skin test (tst)]โดยการฉีด intermediate-strength purified protein derivative[PPD]

ผลข้างเคียงของยา

ปฏิกิริยาต่อยาชนิดอื่น

 รายละเอียดเรื่องวัณโรค การป้องกันคนดูแลติดเชื้อวัณโรค

การตรวจเพื่อวินิจฉัยเบื้องต้น | ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ใหม่ | การป้องการติดเชื้อ HIV | แนวทางการรักษา | การรักษา | การดูแลผู้ที่ติดเชื้อ HIV | การติดเชื้อฉวยโอกาส | การฉีดวัคซีน

   

fb google