ยารักษาวัณโรค Pyrazinamide

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • มีปฏิกิริยาแพ้ยา ริมฝีปาก หนังตาบวม หน้าบวม ผื่นลมพิษ หายใจหอบหรือหายใจลำบาก
 • มีไข้ มีอาการอ่อนเพลีย คลื่นใส้อาเจียน เบื่ออาหาร ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะเข้ม
 • ปัสสาวะลำบาก
 • ข้อบวม ปวดข้อมากขึ้น
 • ผื่น

ข้อระวังสำหรับการใช้ยา

 • ก่อนรับยาควรจะเจาะเลือดตรวจกรดยูริกและการทำงานของตับ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากท่านเคยแพ้ยา
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากท่านมีโรคตับ โรคไต
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานเมื่อได้รับยานี้จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
 • ผู้ป่วยโรคเก๊าต์เมื่อได้รับยานี้จะทำให้กรดยูริกสูงอาจจะทำให้โรคเก๊าต์กำเริบ
 • สุราอาจจะทำให้เกิดโรคตับ ดังนั้นไม่ควรดื่มสุราระหว่างรับประทานยานี้

ข้อบ่งชี้ในการรักษา

 • ยานี้ใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นเพื่อรักษาโรควัณโรค

ขนาดและวิธีการใช้ยา

 • ขนาดยาที่ใช้ 15-30 มก ต่อ น้ำหนัก กก ให้วันละครั้ง สำหรับผู้สูงอายุแบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง
 • ให้สองเดือนแรกของการรักษาวัณโรค
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด ใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1 ครั้ง หรือ ในขนาดสูงโดยรับประทาน 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ยานี้รับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้

ผลข้างเคียงของยา

 1. เป็นพิษต่อตับ โดยเฉพาะเมื่อให้ยาขนาดสูงเป็นเวลานาน
 2. ยายับยั้งการขับกรดยูริกทางปัสสาวะ อาจทำให้มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูงโดยไม่มีอาการแสดง
 3. อาการข้างเคียงอื่นๆ ได้แก่ เบื่ออาหาร ปวดข้อ อ่อนเพลีย เกล็ดเลือดต่ำ