การป้องกันวัณโรคสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วย HIV

 

วัณโรคเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต 1.7 ล้านคนในปี 2009 พบว่าประมาณ 400000 คนหรือร้อยละ 24 เป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 9.1 ล้านคนในปี 2009 โดยเป็นผู้ที่ดูแลผู้ที่ติดเชื้อ HIV 1.2 ล้านคนหรือคิดเป็นปริมาณร้อยละ 13

ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นร้อยละ 20-37 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดูแล ดังนั้นผู้ดูแลจะต้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้วัณโรคโดย

  • ไปตรวจคัดกรองว่าติดเชื้อวัณโรคหรือไม่โดยการไปตรวจ X-Ray ปอด
  • จะต้องให้ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ
  • สำหรับผู้ป่วย HIV ที่เป็นวัณโรคจะต้องได้รับยาต้านไวรัสเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสูง
  • การรับประทานยา Isoniazid เพื่อป้องกันวัณโรค

เพิ่มเพื่อน

 

เอดส์และวัณโรค โรคเอดส์