หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Rifampicin (ไรแฟมพิซิน)

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • ไข้หนาวสั่น ปวดตามตัว อาการเหมือนไข้หวัดใหญ่
 • ปวดตามข้อและข้อบวม
 • จ้ำเลือดและเลือดออกง่าย อ่อนเพลีย
 • ปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออก
 • คลื่นไส้ ปวดท้อง เบื่ออาหาร คันตามตัว ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะเข้ม

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

 1. ใช้รักษาวัณโรคโดยต้องให้ร่วมกับยาชนิดอื่น
 2. ใช้ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

ขนาดและวิธีการใช้ยา

 1. การรักษาวัณโรคจะให้ขนาด 10 มกต่อกกโดยไม่เกินวันละ 600 มกต่อวัน สำหรับเด็กให้10-20 มกต่อ กก ไม่เกินวันละ 600 มก โดยให้ก่อนอาหาร หรือหลังอาหาร 2 ชม ให้วันละครั้ง
 2. การป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นให้ 600 มก วันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 2 วัน

ผลข้างเคียงของยา

 1. อาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร พบร้อยละ 1-2 ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวด ยอดอก ปวดท้อง ท้องเสีย Pseudo membranous colitis และตับอ่อนอักเสบ
 2. ผื่นแดง ผื่นคัน ลมพิษ พบร้อยละ 1-5
 3. อาการคล้ายหวัด (ไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย) พบมากเมื่อใช้ยาขนาดเกินกว่า 600 มิลลิกรัมต่อวัน
 4. น้ำคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำตา น้ำลาย เสมหะ เหงื่อ ปัสสาวะและอุจจาระมีสีแดงส้ม และอาจทำ ให้เลนส์สัมผัสชนิดนุ่มติดสีถาวรได้
 5. ตับอักเสบ ควรหยุดยาทันทีเมื่อพบว่ามีภาวะตับอักเสบ
 6. เกล็ดเลือดต่ำโดยมากจะพบในการให้บาขนาดสูง เมื่อหยุดยาอาการจะกลับเป็นปกติ
 7. ปวดศีรษะ วิงเวียน ง่วงซึม

ข้อควรระวังในการใช้ยา

เมื่อเกิดอาการข้างเคียงควรทำอย่างไร

ไม่ค่อยพบอาการข้างเคียงจากยานี้ แต่ก็เกิดขึ้นได้ ปัสสาวะ อุจจาระ น้ำลาย เสมหะ น้ำตาจะมีสีส้มแดงแต่ไม่มีอันตราย ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มอาจติดสีนี้ได้ หากมีอาการปวดศีรษะ ปวดเจ็บกล้ามเนื้อ แสบยอดอก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย รุนแรงควรพบแพทย์ อาการทางกระเพาะอาหารอาจดีขึ้นหากรับประทานยาพร้อมอาหาร หากมีผื่น มีไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง ให้หยุดยาแล้วพบแพทย์ทันที

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C

   

 


fb google