หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Isoniazid

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • มีอาการแพ้ยาเช่น ปาก ริมฝีปากบวม หายใจลำบาก หายใจเสียงดัง มีผื่นลมพิษ
 • อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร แน่ชายโครง ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะเข้ม
 • มีผื่น
 • ชามือชาเท้า ปลายมือปลายเท้า
 • ซึม สับสน
 • มีไข้

ข้อควรระวังในการใช้ยานี้

เนื่องจากยา   Isoniazid จะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบได้บ่อยปัจจัยเสี่ยงของการเกิดตับอักเสบได้แก่

อาการของตับอักเสบ

อาการของตับอักเสบจากยาได้แก่ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม ชาปลายมือปลายเท้า อ่อนเพลีย เจ็บชายโครงขวา หากอาการมากกว่า 3 วันให้พบแพทย์

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

 1. ยานี้ใช้รักษาวัณโรคโดยใช้ร่วมกับยาอื่น
 2. และใช้ป้องกันในผู้ที่สัมผัสกับเชื้อวัณโรค

การใช้ยา INH เพื่อป้องกันวัณโรค

จะใช้ INH เพื่อป้องกันวัณโรคในผู้ที่ที่ทดสอบทางผิวหนังแล้วให้ผลบวกในกรณีดังต่อไปนี้

ขนาดยาและวิธีใช้

โดยทั่วไปผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 300 มก. วันละครั้งก่อนอาหาร ระยะเวลารักษาตามแพทย์สั่ง ควรรับประทานยาเวลาเดียวกัน

ผลข้างเคียงของยา

 1. ตับอักเสบ โดยผู้ป่วยบางรายอาจมีการทำงานของตับผิดปกติ ซึ่งจะตรวจพบว่ามีระดับ เอนไซม์ทรานซ์อะมิเนสสูงขึ้นโดยที่ไม่มีอาการแสดง พบได้ร้อยละ 10-20 ของผู้ป่วยที่ได้รับยา ไอ โซไนอะซิด นอกจากนี้พบว่าความเสี่ยงในการเกิดตับอักเสบเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ป่วยได้รับยาไรแฟมพิ ซินร่วมด้วย หรือมีประวัติเป็นโรคตับอยู่เดิม หรือผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ในปริมาณมาก ซึ่งอาการแสดงของผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบ ได้แก่ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ตัวเหลือง และตาเหลือง เป็นต้น
 2. อาการชาปลายประสาท ซึ่งแปรผันตามขนาดยาที่ได้รับ และโอกาสเกิดอาการชาปลายประสาท เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีภาวะต่างๆ ได้แก่ ขาดสารอาหาร เบาหวาน ติดเชื้อเอชไอวี ไตวาย บริโภค เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นประจำ ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดอาการชาปลาย ประสาทจากยาไอโซไนอะซิดได้ด้วยการให้วิตามินบี 6 (Pyridoxine) ขนาด 15-50 มิลลิกรัมต่อวัน
 3. อาการข้างคียงต่อระบบผิวหนัง เช่น ผื่น (ร้อยละ 2) สิว ผิวหนังลอก
 4. อาการข้างเคียงต่อระบบเลือด เช่น โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ำ
 5. อาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย หมายเหตุ ผู้ที่ขาดอาหาร ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ดื่มสุราจัด ควรให้วิตามินบี 6 (Pyridoxine) ขนาด 15-50 มิลลิกรัม/วัน ร่วมด้วย

ข้อควรระวัง

การให้ยา  isoniazid ควรจะติดตามใกล้ชิดในภาวะดังต่อไปนี้

 1. การดื่มสุราในขณะยังรับประทานยาอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดตับอักเสบ
 2. ผู้ที่มีโรคตับหรือโรคไตอยู่เก่า
 3. อายุมากกว่า 35 ปี
 4. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน
 5. การใช้ยา isoniazid ซ้ำ
 6. ผู้ที่มีปลายประสาทอักเสบอยู่
 7. การตั้งครรภ์
 8. ติดยาเสพติด
 9. หลังคลอด
 10. ผู้ที่เป็นโรคเอดส

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท c เก็บยาอย่างไร     

เก็บยาในภาชนะที่บรรจุมา ปิดให้สนิท และพ้นมือเด็ก เก็บที่อุณหภูมิห้องในที่แห้ง ไม่ถูกความร้อนและแสงโดยตรง

   

 


fb google