โรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา Resistant hypertension


หมายถีงโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับการรักษาด้วยยาอย่างน้อยสามชนิดรวมทั้งยาขับปัสสาวะซึ่งขนาดยาเพียงพอที่จะลดความดันโลหิต

โรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษาพบบ่อยแค่ไหน

จากการศึกษาและคำนวณพบว่าจะพบได้ประมาณร้อยละ 15 ภาวะดังกล่าวจะพบร่วมกับภาวะที่อวัยวะเสียหายโดยไม่เกิดอาการ และมีอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง

สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา

 • ผู้ป่วยที่ไม่ร่วมมือในการรักาา เช่น รับประทานยาไม่สม่ำเสมอเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุด
 • ผู้ที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น น้ำหนักยังเกิน หรือดื่มสุรามาก หรือรับประทานเค็มมากเป็นสาเหตุที่พบรองลงมา

หากสงสัยว่าความดันโลหิตที่ดื้อต่อยาเกิดจากสองสาเหตุแรกก็มีวิธีการคือให้มีการปรับยาที่รับประทานง่ายขึ้น ผลข้างเคียงของยาน้อยโดยการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หรืออาจจะนอนโรงพยาบาลเพื่อปรับยา และปรับพฤติกรรม

 • รับประทานยาที่ทำให้ความดันโลหิตสูง เช่น liquorice, cocaine,ยากลุ่ม glucocorticoids,ยาแก้ปวดกลุ่ม non-steroid antiinflammatory drugsหรือ NSAID
 • เป็นโรคนอนกรน Obstructive sleep apnoea พบไม่บ่อยเกิดจากการที่อวัยวะขาดเลือดในขณะนอนหลับ และมีการกระตุ้นฮอร์โมนทำให้ความดันสูง
 • เป็นความดันโลหิตสูงจากสาเหตุอื่น เช่นเนื้องอกต่อมหมวกไต หลอดเลือดแดงไตตีบเป็นต้น การรักษาต้องแก้ที่ต้นเหตุ
 • เป็นโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูง เช่นโรคไตเรื้อรัง
 • มีการคั่งของน้ำและเกลือกจาก
 • สาเหตุอื่นๆได้แก่
  • แขนที่ใหญ่เกินขนาดของผ้า
  • ผู้ที่ความดันโลหิตสูงเมื่อพบแพทย์ Isolated office (white-coat) hypertension

การดูแลรักษา

หากความดันโลหิตของท่านไม่ลงท่านต้องหาสาเหตุดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ทราบว่าความดันโลหิตสูงมากหรือไม่ สำหรับท่านที่ปฏิติตัวดี รักษาสม่ำเสมอ ท่านอาจจะจำเป็นต้องได้รับยาชนิดที่ 4 หรือ 5 ยาที่แนะนำได้แก่ spironolactone แต่ต้องระวังการทำงานของไต และระดับโพแทสเซี่ยม

โรคความดันโลหิตสูง