หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

จะรักษาคนอ้วนเมื่อไร

ทำไมต้องลดน้ำหนัก

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าโรคอ้วนจะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดสูงมีหลักฐานยืนยันว่าการลดน้ำหนักในคนอ้วนจะได้ประโยชน์ดังนี้

 • ลดความดันโลหิตลงได้
 • ลดระดับไขมัน triglyceride ลงได้
 • เพิ่มระดับไขมัน HDL(ไขมันที่ป้องกันหลอดเลือดตีบ)
 • ลดระดับไขมัน LDL(ไขมันไม่ดีหากสูงจะเกาะติดผนังหลอดเลือด)
 • ลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน
 • ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่สอง
 • ลดอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

สมัยก่อนแพทย์จะรักษาโรคอ้วนก็ต่อเมื่อโรคอ้วนนั้นก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนแล้วเช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ปัจจุบันแพทย์จะให้ความสนใจเมื่อน้ำหนักเริ่มเพิ่มไม่รอจนกระทั่งเกิดโรคแทรกซ้อน ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและโรคแทรกซ้อน


โรคแทรกซ้อน ณ ระดับความอ้วนต่าง
ดัชนีมวลกาย โรคแทรกซ้อน
<18.5 คุณผอมไป
21-22 น้ำหนักที่เหมาะสม
>22 คุณมีความเสี่ยงต่อเบาหวานเพิ่มขึ้น 3 เท่า
>23 อัตราการตายจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้น
25 อัตราการเกิดโรคเบาหวาน 8 เท่า

อัตราการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 2 เท่า
28 เป็นดัชนีมวลกายที่โรคเบาหวานชนิดที่สอง
30 อัตราเสี่ยงต่อเบาหวานเพิ่มขึ้น 40 เท่า
>32 สาเหตุการตายเพิ่มขึ้น เท่าตัว
>40 ไม่สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

จากตารางจะเห็นว่าเมื่อดัชนีมวลกายมากกว่า 23 จะเริ่มมีโรคแทรกซ้อนดังนั้นควรจะคุมน้ำหนักเมื่อดัชนีมวลกายมากกว่า 23

การจะรักษาโรคอ้วนจะพิจารณาจากอะไรบ้าง

 1. ระดับความอ้วน และระดับเส้นรอบเอว   
 1. ผู้ป่วยมีโรคเหล่านี้ร่วมด้วยจำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรีบด่วน
 1. ผู้ป่วยมีโรคที่เกิดจากความอ้วนหรือไม่ เช่น ข้อเสื่อม osteoarthritis นิ่วในถุงน้ำดี gall stone ปวดประจำเดือน ถ้าหากมีโรคดังกล่าวก็ต้องลดน้ำหนัก
 2. ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่ หากผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจำเป็นต้องลดน้ำหนัก
 3. ปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่น เช่น

หากท่านผู้อ่านมีน้ำหนักเกินโดยมีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 และมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นควรต้องลดน้ำหนัก

   

fb google

ทีมงาน Siamhealth.net ได้นำเสนอข้อมูลทางสุขภาพสำหรับประชาชน และมีความยินดีอนุญาติให้นำข้อมูลไปประกอบการสอน หรือแนะนำประชาชนหรือทำแผ่นพับเพื่อประกอบการสอน แต่สงวนลิขสิทธิ์ห้ามนำเนื้อหาหรือข้อมูลในเวปไปใช้ในสื่อ internet หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ กรุณาแจ้งขอจาก webmaster ก่อน หากตรวจพบว่ามีการระเมิดจะดำเนินตามกฎหมาย

ติดต่อโฆษณา About us | Disclaimer | ติดต่อ Web master หรือโทร 086-9869168

Quantcast