หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคอ้วนลงพุ่ง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

คนอ้วนอยากผอม คนผอมอยากอ้วน คนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงผลเสียของโรคอ้วน คนส่วนใหญ่ลดน้ำหนัก เพราะต้องการให้รูปร่างดูดีแม้คนเหล่านั้นจะไม่อ้วน การลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีไมต้องลดมากเพียงแค่ 5-10 %ก็ทำให้สุขภาพดีขึ้น การเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร และออกกำลังกายจะช่วยให้ผู้ป่วยน้ำหนักลงได้ หากไม่เปลี่ยนพฤติกรรมจะ ไม่สามารถลดน้ำหนักได้เลย วิธีการปรับพฤติกรรมได้แก่
  1. การบันทึกกิจกรรม ทั้งการรับประทานอาหารปริมาณอาหารความถี่ของอาหาร การออกกำลังกาย ผู้ที่อ้วนมักจะมีความรู้สึกว่ารับประทานอาหารน้อยทำไมจึงอ้วน บางท่านบอกรับประทานอาหารวันละมื้อเท่านั้น หากท่านได้บันทึกท่าน จะพบว่าความจริงท่านได้รับประทานอาหารมากเกินความจำเป็น
  2. การจัดการกับความเครียด เมื่อเครียดคนอ้วนมักจะรับประทานมาก คนที่เครียดบ่อยต้องมีแนวทางการคลายเครียดและการรักษาด้วยยา
  3. หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้อยากอาหาร เช่น การสูบบุหรี่
  4. ต้องมีขบวนการแก้ปัญหา เช่นผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าเนื่องจากข้อเสื่อม จะมีอาการปวดเข่าเมื่อเดิน ต้องหาวิธีการออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเช่นการออกกำลังใต้น้ำ การว่ายน้ำเป็นต้น
  5. ให้รางวัลเมื่อสามารถทำได้ตามเป้าหมาย เช่นสามารถเดินเร็วได้ 30นาทีก็ควรให้รางวัลกับตัวเอง
  6. การตั้งเป้าหมายต้องมีความเป็นไปได้ ดังนั้นก่อนการลดน้ำหนักต้องตั้งเป้าอย่าให้มาก เพราะหากทำไม่ได้จะท้อแท้ทำให้ไม่สามารถลดน้ำหนัก
  7. การตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายในแง่น้ำหนักที่ลดลง เป้าหมายที่ตั้งควรจะชัดเจน สามารถปฏิบัติง่าย และได้ผลดีเราอาจจะตั้งเป้าหมายได้ดังนี้

  1. เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
   

fb google