jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การควบคุมอาหารในผู้ป่วยโรคอ้วน

การลดพลังงานจากอาหาร

ตัวอย่างการคำนวณ

ชายน้ำหนัก 85 กก.สูง 160 ซม

BMI =85/1.6*1.6= 33.20=อ้วน

พลังงานที่คำนวณได้=85*25=2125 kcal

พลังงานที่ลดแล้ว=2125-500=1625 kcal

แต่ละมื้อไม่ควรเกิน 500 kcal

คนปกติคนเราต้องการพลังงานประมาณ 25-35 กิโลแคลอรี/น้ำหนัก 1 กิโลกรัมดังนั้นเราสามารถคำนวณพลังงานที่เราควรได้รับในแต่ละวัน โดยเอาน้ำหนักคูณด้วย 25 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นพลังงานทั้งหมด ถ้าเราต้องการลดน้ำหนักให้เอา 500 กิโลแคลอรีลบจากที่คำนวณได้จะได้พลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน นำพลังงานที่ได้หารด้วย3 จะได้พลังงานที่ควรได้รับในแต่ละมื้อโดยทั่วไปถ้าหากต้องการลดน้ำหนักผู้หญิงควรได้พลังงานวันละ 1000-1200 กิโลแคลอรี สำหรับผู้ชายควรได้ 1200-1600 กิโลแคลอรีซึ่งจะทำให้น้ำหนักลดลง ครึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ การรับประทานอาหารเหลวที่มีพลังงานต่ำจะทำให้น้ำหนักลดในช่วงแรก แต่เมื่อหยุดอาหารเหลวก็จะกลับอ้วนขึ้นมาใหม่

สารอาหาร

คำแนะนำ

พลังงาน

ให้ลดจากพลังงานที่ต้องการวันละ500-1000 กิโลแคลอรี

ปริมาณไขมัน

ไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงาน

ไขมันอิ่มตัว

อยู่ระหว่างร้อยละ8-10 ของพลังงาน

monounsaturated fat

ให้ร้อยละ 15 ของพลังงาน

ไขมันไม่อิ่มตัว

ให้ร้อยละ 10ของพลังงาน

ปริมาณ cholesterol

น้อยกว่า 300 มิลิกรัม/วัน

โปรตีน

ให้ร้อยละ 15 ของพลังงาน

คาร์โบไฮเดรต

ให้ร้อยละ 55 ของพลังงาน

เกลือ

ให้น้อยกว่า 6 กรัมของเกลือแกง

แคลเซียม

1000-1500 มิลิกรัม/วัน

ใยอาหาร

20-30 กรัม/วัน

หลักของการลดน้ำหนัก

  1. เลือกอาหารที่มีคุณภาพ
  2. เลือกอาหารแป้งที่ถูกต้อง แม้ว่าปริมาณแป้งที่เรารับประทานจะมากถึงร้อละ 40-55 % การเลือกอาหารแป้งก็มีความสำคัญ ต้องเลือกแป้งที่มาจากธัญพืช พวกแป้งควรเป็นแป้งเชิงซ้อน เช่นข้าวกล้อง ผัก ผลไม้ แทนน้ำตาล
  3. ลดอาหารที่ให้ความหวาน เช่น candies, cakes, cookies, muffins, pies, doughnuts and frozen desserts
  4. ลดอาหารไขมันลง เนื่องจากอาหารไขมันจะให้พลังงานมากกว่าพวกแป้งและเนื้อสัตว์เท่าตัว
  5. เมื่อรับประทานอาหารต้องกะปริมาณอย่าให้มากไป
  6. พยายามคำนวณอาหารที่รับประทานออกเป็นพลังงาน

ารเปลี่ยนแปลงอาหารสำหรับคนอ้วน

คนอ้วนจะมีกระเพาะที่ใหญ่กว่าคนปกติเนื่องจากกระเพาะถูกยืดจากอาหาร ดังนั้นจึงมีอาการหิวบ่อยทำให้การควบคุมอาหารประสบผลสำเร็จน้อยแต่อย่าเพิ่งย่อท้อ ให้พยายามควบคุมอาหารและออกกำลังกาย

การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

สรุปสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร