อาการของคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

 

คอเลสเตอรอลสูงเป็นเพชรฆาตเงียบ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูง เนื่องจากระยะเริ่มแรกที่คอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะไม่มีอาการ เมื่อคอเลสเตอรอลสูงเป็นระยะเวลานานก็จะเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งหรือที่เรียกว่า Atherosclerosis ทำให้เกิดอาการของโรค

สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะต้องตรวจเลือดและสนใจอาการเตือนของแต่ละโรค

 

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้แก่

 • มีญาติสายตรงได้แก่ พ่อ แม่ พี่ หรือน้องเป็นโคเลสเตอรรอลในเลือดสูง
 • มีญาติสายตรงได้แก่ พ่อ แม่ พี่ หรือน้องเป็นโรคหัวใจขาดเลือดก่อนวัยอันควรได้แก่ ก่อน50ปีสำหรับผู้ชาย ก่อน 60 ปีสำหรับผู้หญิง
 • เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2
 • รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมาก
 • ไม่ออกกำลังกาย
 • ขอบตามีไขมันเกาะ

ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี ควรจะตรวจไขมันในเลือด หากปกติให้ตรวจทุก 5 ปี คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยง ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่น

 • อายุ
 • เชื้อชาติ
 • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจก่อนวัยอันควร
 • สูบบุหรี่
 • เป็นเบาหวานชนิดที่2
 • อ้วนหรือน้ำหนักเกิน


fb google