อาการของคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

 

คอเลสเตอรอลสูงเป็นเพชรฆาตเงียบ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูง เนื่องจากระยะเริ่มแรกที่คอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะไม่มีอาการ เมื่อคอเลสเตอรอลสูงเป็นระยะเวลานานก็จะเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งหรือที่เรียกว่า Atherosclerosis ทำให้เกิดอาการของโรค

 • อาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจที่เรียกว่า coronary artery เมื่อตีบมากพอจะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเมื่อออกกำลักายหรือทำงานหนัก เรียกอาการเจ็บหน้าอกว่า angina pectoris
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายจากหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหากอุดตันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายซึ่งมีอาการรุนแรงมาก
 • โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งหลอดเลือดสมองแตก และหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งมีความรุนแรงอาจจะทำให้เสียชีวิตหรือพิการ
 • หลอดเลือดขาตีบ ผู้ที่มีหลอดเลือดขาตีบจะมีอาการปวดน่องเมื่อเดินไปได้ระยะหนึ่ง เมื่อพักก็จะหายปวด
 • โรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน Heart attack ซึ่งมักจะเกิดจากมีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน

Symptoms

You may have hyperlipidemia and have no symptoms.

As plaque slowly builds up in your blood vessels over time, symptoms can vary based on the affected arteries.

Hyperlipidemia symptoms may include:

 • Symptoms of peripheral artery disease (PAD), including:
  • Leg discomfort.
  • Leg pain or cramping that occurs when walking and is relieved at rest (intermittent claudication).
  • Pain in the ball of the foot or toes, while at rest, as PAD progresses.
  • In more severe forms, painful foot ulcers, blue or black discoloration of the toes, infections, and gangrene.
 • Symptoms of a transient ischemic attack (TIA) or stroke, including:
  • Sudden, severe headache.
  • Weakness, numbness, or tingling on one side of your body (one arm and/or leg).
  • Loss of movement of one arm or leg.
  • Partial vision loss in one eye (often described as pulling down a window shade).
  • Inability to speak clearly or express your thoughts.
 • Symptoms of a heart attack, including:
  • Chest pain, which may feel like pressure or squeezing in your chest.
  • Pain or pressure in your shoulders, arms, neck, jaw, or back.
  • Shortness of breath.
 • Angina
  • Chest pain that happens when your heart muscle can't get enough oxygen.

 

สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะต้องตรวจเลือดและสนใจอาการเตือนของแต่ละโรค

 

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้แก่

 • มีญาติสายตรงได้แก่ พ่อ แม่ พี่ หรือน้องเป็นโคเลสเตอรรอลในเลือดสูง
 • มีญาติสายตรงได้แก่ พ่อ แม่ พี่ หรือน้องเป็นโรคหัวใจขาดเลือดก่อนวัยอันควรได้แก่ ก่อน50ปีสำหรับผู้ชาย ก่อน 60 ปีสำหรับผู้หญิง
 • เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2
 • รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมาก
 • ไม่ออกกำลังกาย
 • ขอบตามีไขมันเกาะ

ผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี ควรจะตรวจไขมันในเลือด หากปกติให้ตรวจทุก 5 ปี คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยง ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่น

 • อายุ
 • เชื้อชาติ
 • มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจก่อนวัยอันควร
 • สูบบุหรี่
 • เป็นเบาหวานชนิดที่2
 • อ้วนหรือน้ำหนักเกินfb google