โรคเบาหวานและการติดเชื้อที่ผิวหนัง

การติดเชื้อแบคทีเรีย

ผิวหนังผู้ป่วยโรคเบาหวานเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย

ส่วนที่มีการอักเสบจะมี ปวด บวม แดง ร้อน เชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่คือ Staphylococcus bacteria

การติดเชื้อรา

เชื้อราที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดตือ Candida albicans ซึ่งมักจะทำให้เกิดโรคบริเวณอับชื้น เช่น

การรักษา

อ่านยารักษาเชื้อรา

การติดเชื้อไวรัส

ผู้ป่วยเบาหวานจะติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังได้บ่อย