หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคหลอดเลือดสมอง | สมองขาดเลือด | อัมพาต | อัมพฤกษ์

ผลของโรคอัมพาต ต่อร่างกาย จิตใจ และความรู้สึก

สมองของคนเราแบ่งออกเป็น 4 ส่านใหญ่ๆได้แก่ สมองซีกขวา Right cerebral hemisphere]  สมองซีกซ้าย[ Left cerebral hemisphere]  สมองน้อย [Cerebellum]  และก้านสมอง [Brain stem]โดยสมองแต่ละส่วนทำหน้าที่ต่างกัน

ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพสมองซีกซ้าย

สมองซีกซ้ายทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายซีกขวา การพูด และภาษา ดังนั้นผู้ป่วยที่มีโรคทางสมองซีกนี้จะมีอาการอ่อนแรงข้างขวา บางคนพูดไม่ได้แต่รับฟังรู้เรื่อง ถ้าเป็นมากจะไม่สามารถทั้งรับฟังและการพูด

ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพสมองซีกขวา

สมองซีกขวาทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายซีกซ้าย การกะระยะ และตำแหน่ง ดังนั้นผู้ป่วยที่มีโรคทางสมองซีกนี้จะมีอาการอ่อนแรงข้างซ้าย บางคนไม่สามารถใส่กระดุมเสื้อได้ หรือใส่เสื้อผ้า ผูกเชือกรองเท้า

ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่สมองน้อย

สมองน้อยทำหน้าที่การทรงตัว การประสานงานของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่สมองส่วนนี้เสียหายจะมีอากรทรงตัวไม่ได้ เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน

ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ก้านสมอง

ก้านสมองเป็นทางผ่านของเส้นประสาทที่นำคำสั่งจากสมองไปยังร่างกาย นอกจากนั้นยังควบคุมการหายใจ ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ผู้ป่วยที่มีโรคตำแหน่งนี้อาจจะอ่านแรงแขนขาข้างใดข้างหนึ่งหรืออ่อนแรงแขนขาทั้งสองข้าง

ผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกได้แก่

การรักษาสมองขาดเลือด การป้องกันสมองขาดเลือด

fb google