หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบจะมีอาการอะไร

อาการที่พบได้บ่อยได้แก่

 1. อาการอ่อนแรงของแขน ขาครึ่งซีกมักจะเกิดทันที และใช้เวลาไม่นานจนอาการคงที่ ผู้ป่วยบางรายที่อาการอ่อนแรงเป็นอย่างช้าๆใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึงวัน เนื่องจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึ้น
 2. มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น อาจจะตามองไม่เห็นข้างหนึ่ง หรือกรอกตาไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ หรือเห็นภาพซ้อน
 3. ชาซีกใดซีกหนึ่ง
 4. มึนงง ทรงตัวไม่ได้ เดินเซ
 5. พูดไม่ชัด พูดอ้อแอ้ ไม่เข้าใจคำพูด บางคนพูดไม่ได้
 6. ซึมลง จนกระทั่งหมดสติ
 7. ปวดศีรษะอย่างรุนแรง

อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันทำไมไม่เหมือนกันในแต่ละคน

ก่อนจะไปอ่านเรื่องอาการควรจะทราบเรื่องสมองและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง อ่านที่นี่

อาการของสมองขาดเลือดขึ้นกับตำแหน่งของสมองที่ขาดเลือด และขนาดของสมองที่ขาดเลือด นอกจากนั้นยังอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อาการปวดศีรษะ ซึม หรือชัก อาการของหลอดเลือดสมองตามตำแหน่งที่ตีบได้แก่

1หลอดเลือดแขนง Anterior cerebral artery ดูภาพด้านบน

บริเวณสมองส่วนที่เสียหายคือ สมองส่วนใหน้าหรือที่เรียกว่   frontal lobe

อาการ มีอาการอ่อนแรงของแขนขาด้านตรงกันข้ามกับสมองส่วนที่เกิดโรค โดยจะมีลักษณะที่สำคัญคือขาจะอ่อนแรงมากกว่าแขนและใบหน้า สูญเสียความสามารถในการตัดสินใจ abulia

2หลอดเลือดแขนง Middle cerebral artery

บริเวสมองส่วนที่เสียหายคือ Posterior frontal, temporal, parietal lobes

อาการ มีอาการอ่อนแรงของใบหน้า แขน ขาโดยการอ่อนแรงของใบหนาและแขนมากกว่าขา มีอาการชาครึ่งซีก หากอ่อนแรงข้างขวาจะมีอาการพูดไม่ได้ ไม่เข้าใจคำพูด อ่านหนังสือไม่ออก

3หลอดเลือดแขนง Posterior cerebral artery

บริเวณสมองส่วนที่เสียหาย Occipital lobe

อาการ ตาบอดชนิด homonymous hemianopia ดังภาพ

ภาพซ้ายคนปรกติจะมองเห็น ภาพขวาตาบอดชนิด homonymous hemianopia

โดยสรุปอาการที่พบได้แก่

อาการต่างๆขึ้นกับตำแหน่งที่เกิดโรค และขนาดของสมองขาดเลือดว่ามีขนาดเท่าไร

 1. อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีก ปากเบี้ยว น้ำไหลไหลข้างหนึ่ง หรืออ่อนแรงแขนหรือขา
 2. มึนงง พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ ไม่เข้าใจคำพูด
 3. การทรงตัวไม่ดี เดินเซ ยืนหรือนั่งไม่ได้
 4. ชาข้างหนึ่ง ชาใบหน้า
 5. ตาบอดข้างหนึ่งหรือสองข้าง
 6. สำหรับอาการหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันอาจจะมีอาการซึมบางรายอาจจะมีอาการปวดศีรษะ

สาเหตุของโรคสมองขาดเลือด การวินิจฉัย โรคสมองขาดเลือด

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง

fb google