หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

เลือดออกในสมอง Cerebral Hemorrhage

เลือดออกในสมองเป็นอย่างไร

หมายถึงภาวะที่มีเลือดออกในสมองซึ่งอาจจะเกิดหลอดเลือดในสมอง หรือเกิดจากสาเหตุภายนอกเช่นอุบัติเหตุ อาการมักจะเป็นแบบทันทีทันใด ก้อนเลือดในสอมงจะกดหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจนกระทั่งสมองขาดเลือด หากเป็นรุนแรงจะทำให้สมองตายและอันตรายถึงแก้ชีวิต

โครงสร้างของเยื่อหุ้มสมอง

เยื่อหุ้มสมอง meninges เป็นเยื่อที่หุ้มสมองและไขสันหลังไว้ในกระโหลกศีรษะ และไขสันหลังประกอบไปด้วย

ชั้นต่างๆในสมองประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ชั้นต่างๆในสมองประกอบไปด้วย

  1. ช่อง epidural space เป็นชั้นซึ่งอยู่ระหว่างกระโหลกศีรษะและชั้น Dura
  2. ช่อง subdural spaceเป็นชั้นที่อยู่ระหว่างชั้น Dura และชั้น Arachnoid
  3. ช่อง subarachnoid spaceเป็นช่องอยู่ระหว่าง arachnoid mater และ pia mater.

เลือดออกในสมองมีด้วยกันหลายรูปแบบได้แก่

ภาพแสดงชั้นของเยื่อหุ้มสมองและแสดงเลือดออกในชั้น sudural และ subarachnoid

สาเหตุของเลือดออกในสมอง

สาเหตุของเลือดออกในสมองที่พบบ่อยได้แก่

อาการของเลือดออกในสมองเป็นอย่างไร

อาการที่สำคัญได้แก่

การวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยจะอาศัยประวัติการเจ็บป่วย ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ร่วมกับการอ่อนแรง ซึมลง ตรวจร่างกายอาจจะพบความดันโลหิตสูง ซึมลง และมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก การตรวจที่สำคัญได้แก่การทำ CT scans ของสมองหรือ MRI/MRA จะเห็นเลือดออกในสมอง

Epidural hemorrage

intracerebral haemorrhage

intracerebral haemorrhage

subdural haemorrhage

การตรวจชนิดอื่นที่จำเป็น

การรักษา

การรักษาเลือดออกในสมองขึ้นกับ ปริมาณเลือดที่ออก ตำแหน่งว่าผ่าได้หรือไม่ สภาพของผู้ป่วยว่าผ่าตัดได้หรือไม่

การผ่าตัด

Emergency surgery is often needed to treat haemorrhagic strokes to remove any blood from the brain and repair any burst blood vessels. This is usually done using a surgical procedure known as a craniotomy.

During a craniotomy, a small section of the skull is cut away to allow the surgeon access to the cause of the bleeding. The surgeon will repair any damaged blood vessels and ensure there are no blood clots present that may restrict the blood flow to the brain. After the bleeding has been stopped, the piece of bone removed from the skull is replaced.

Following a craniotomy, the patient may have to be placed on a ventilator. A ventilator is a machine that assists someone with their breathing. It gives the body time to recover by taking over its normal responsibilities, such as breathing, and it will help control any swelling in the brain.

The patient will also be given medicines, such as ACE inhibitors, to lower blood pressure and prevent further strokes from occurring.

การป้องกันเลือดออกในสมอง

การป้องกันเลือดออกในสมองจะต้องแก้เรื่องปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดเลือดออกในสมอง

   

fb google