หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Angina pectoris

Angina pectoris เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือด coronary มีการตีบเนื่องจากมีคราบไขมัน เมื่อคราบไขมันมากขึ้นทำให้หลอดเลือดตีบ ในขณะที่พักเลือดยังไปเลี้ยงกล้ามเนื้อพอ แต่เมื่อออกกำลังกายเลือดจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกในขณะออกกำลังกาย หรือทำงานหนัก

เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกแพทย์จะถามอะไรบ้าง

ลักษณะของอาการของหัวใจขาดเลือด

1

1คือหลอดแดงcoronary ข้างขวา

2คือหลอดเลือด coronary ข้างซ้าย

1

ตำแหน่งของการเจ็บหน้าอก

1

ภาพแสดงหลอดเลือดแดง coronary ตีบ

อาการเจ็บหน้าอกจะเป็นอาการที่สำคัญ และมักจะสัมพันธ์กับการทำงานหนัก หรือออกกำลังกายโดยมากมักจะไม่เกิน 10 นาที

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะเป็นกับใครบ้าง

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็งจะมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงโดยเฉพาะผู้ที่มีตั้งแต่สองข้อขึ้นไป

โรคนี้จะพบมากในผู้ชาย อายุมากมากขึ้นก็จะพบโรคนี้เพิ่มขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและวิธีป้องกันคลิกที่นีครับ

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยจะต้องอาศัยประวัติการเจ็บป่วยเป็นสำคัญ การตรวจร่างกายหรือตรวจปกติก็ไม่ช่วยในการวินิจฉัยโรค ต้องใช้การตรวจพิเศษ

  1. จากประวัติซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาก ร่วมกับอาการเจ็บหน้าอก
  2. การตรวจร่างกายก็อาจจะพบว่าอ้วนหรือไม่ก็ได้ ความดันโลหิตอาจจะสูงในบางราย เจาะเลือดอาจจะพบไขมันสูง โดยรวมแล้วการตรวจร่างกายมักจะไม่ช่วยวินิจฉัยโรค
  3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์

อ่านต่อการรักษาโรค Angina pectoris

   

fb google