หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

กล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด NSTEMI

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน NSTEMI และ Unstable Angina

 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน NSTEMI และ Unstable Angina เป็นโรคหัวใจที่จำเป็นต้องให้การรักษา และเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจในอนาคต อาการที่สำคัญของทั้งสองโรคคืออาการเจ็บหน้าอก ซึ่งเกิดจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หรือมีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจจะมีอาการเจ็บหรือแน่หน้าอกเมื่อออกกำลังกาย พักแล้วจะหายและมัจะเจ็บไม่เกิน 10 นาที หากมีอาการเจ็บหน้าอกมากกว่าครั้งก่อนๆ เจ็บนานกว่า 20 นาที พักแล้วไม่หาย และมีอาการใจสั่นหน้ามืดเป็นลม ให้รีบไปพบแพทย์

อาการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ผู้ที่มีหลอดเลือดตีบจะมีอาการเจ็บหน้าอกที่เรียกว่า angina จะเจ็บเมื่อออกกำลังกาย หรือทำงานหนัก แต่ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายจากหลอดเลือดตีบ หรือ Unstable Angina จะมีอาการเจ็บหน้าอกนานกว่า เจ็บหน้าอกมากกว่า พักแล้วไม่หายปวด อมยาแล้วไม่หาย หรือมีอาการหน้ามืด ใจสั่น ปลายมือปลายเท้าเย็น หน้าซีด อ่านอาการเจ็บหน้าอกโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือดที่นี่


กลไกการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

กลไกการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดของ Unstable Angina หรือ Non STMI จะเป็นแบบหลอดเลือดอุดแต่ไม่ถึงกับตัน ยังมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้บางส่วน ทำให้กล้ามเนื้อตายบางส่วน อ่านกลไกการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด


การประเมินความเสี่ยงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ในการประเมินความเสี่ยงจะแบ่งออกเป็น 1การประเมินว่าอาการเจ็บหน้าอกจะเกิดจากโรคหลอดเลือดตีบหรือไม่ 2ประเมินความรุนแรงของโรคจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจและผลเลือด 3 ประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือไม่ อ่านความเสี่ยงที่นี่


กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ผู้ที่มีประวัติครอบครัว หรือเป็นโรคบางอย่าง จะเป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อ่านกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่นี่


การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การวินิจฉัยโรคจะต้องอาศัยประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจเลือด อ่านการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่นี่


การรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบ่งเป็น การรักษาแบบฉุกเฉินที่จะต้องรีบเปิดหลอดเลือด ให้เลือดไหลเวียน และการรักษาด้วยยา อ่านการรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่นี่

   

fb google