หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

อาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

เมื่อท่านเกิดอาการเจ็บหน้าอกครั้งแรกและมีอาการเหมือนหัวใจขาดเลือด หรือเคยเจ็บหน้าอกมาก่อน แต่อาการรุนแรงมากกว่า เจ็บนานกว่า อมยาไม่หาย ท่านต้อง

หากท่านพบญาติหรือผู้ป่วยที่หมดสติและคิดว่าเกิดจากโรคหัวใจ ท่านต้องรีบให้การดูแลเบื้องต้น อ่านที่นี่ และทำการช่วยชีวิตเบื้องต้น

เป้าหมายการรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

  • ลดจำนวนกล้ามเนื้อที่เกิด infarction สงวนความสามารถทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย (LV function) และป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
  • ป้องกัน จุดจบแบบรุนแรง (major adverse cardiac events -MACE) เช่น ตาย หรือเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือเกิดความจำเป็นต้องทำการเปิดหลอดเลือด (revascularization) เป็นการฉุกเฉิน
  • รักษาภาวะแทรกซ้อนของ ACS ที่อาจทำให้ตายได้ เช่น ventricular fibrillation (VF)/pulseless ventricular tachycardia (VT), ภาวะ bradycardias ที่ทำให้เกิดอาการ ภาวะ tachycardias ชนิดเร่งด่วน เป็นต้น

การดูแลของแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน

เมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินแพทย์จะประเมินความรุนแรงของโรคจากประวัติและการตรวจร่างกายหลังจากนั้นแพทย์จะให้การรักษา

หลังจากนั้นแพทย์จะรับไว้รักษาใน ICU ซึ่งแพทย์จะให้การรักษา

การรักษาทั่วไปโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เป็นการรักษาเบื้องต้นได้แก่การรักษาสัญญาณชีพให้คงที่ การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้น การป้องกันการเกิดลิ่มเลือด การรักษาอาการปวดโดยการให้ยาแก้ปวด แอสไปริน ยา nitroglycerine

อ่านการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การรักษาเพื่อป้องกันการขาดเลือดและโรคแทรกซ้อน

เป็นการรักษาเสริม เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยการให้ยาเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และป้องกันโรคแทรกซ้อน ซึ่งเกิดจากการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ อ่านการรักษาเพื่อป้องกันการขาดเลือด และโรคแทรกซ้อนที่นี่

การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่ม Reperfusion therapy

เป็นการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่ม ซึึ่งอาจจะให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือฉีดสีและทำบอลลูนขยายหลอดเลือด

อ่านการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มที่นี่

ชนิดของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

fb google