หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ต้อนรับเปิดเทอม

 

ใกล้จะเปิดเทอมคุณหนูก็ต้องเตรียมตัวเข้าโรงเรียน แต่ปัญหาส่วนใหญ่จะตกกับคุณแม่ เนื่องจากต้องพิจารณาว่าลูกพร้อมจะไปโรงเรียนหรือยัง โรงเรียนอะไรดี จะติดโรคจากโรงเรียนหรือไม่ บทความนี้จะเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของเด็ก

   

 


fb google