ต้อนรับเปิดเทอม


ใกล้จะเปิดเทอมคุณหนูก็ต้องเตรียมตัวเข้าโรงเรียน แต่ปัญหาส่วนใหญ่จะตกกับคุณแม่ เนื่องจากต้องพิจารณาว่าลูกพร้อมจะไปโรงเรียนหรือยัง โรงเรียนอะไรดี จะติดโรคจากโรงเรียนหรือไม่ บทความนี้จะเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของเด็ก

 

Google