หลังเลิกเรียนเด็กควรจะทำอะไร


คุณพ่แคุณแม่ที่เวลาเลิกเรียนและเวลาเลิกงานห่างกันหลายชั่วโมง ทำให้เกิดความเป็นห่วงเด็กทำให้ต้องเร่งรีบเลิกงานมารับเด็ก เพราะเด็กเล็กจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนเด็กโตหากอยู่บ้านคนเดียวก็อาจจะมีปัญหาได้ พ่อแม่มักจะเลือกโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนดี แต่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงเวลาเลิกเรียนระหว่างที่รอคอยพ่อแม่มารับว่าได้จัดกิจกรรมอะไรไว้ให้เด็กบ้าง ดังนั้นโรงเรียนที่ดีควรจะมีโครงการหลังเลิกเรียนให้เด็กเพื่อความพอใจของพ่อแม่รวมทั้งเด็กด้วย โครงการหลังเลิกเรียนอาจจะอยู่ที่โรงเรียน หรืออยู่อีกสถานที่อีกแห่งหนึ่งก็ได้ เช่น สมาคมกีฬา สมาคมดนตรี เป็นต้น วิธีเลือกโครงการมีดังนี้

 1. โครงการนั้นได้รับรองจากหน่วยงานหรือไม่ หากโครงการนั้นได้รับรองจากหน่วยงานรัฐก็แน่ใจเรื่องความปลอดภัย และระบบตรวจสอบเช่น สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่
 2. หากสถานที่อยู่นอกโรงเรียนจะต้องจัดเตรียมการเดินทางให้เด็กด้วย
 3. ตรวจสอบถึงนโยบายการรับเด็ก การให้เด็กออกจากโครงการ รวมทั้งหากมาสายจะมีผลอย่างไร
 4. ให้สัมภาษเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน ดูอัตราส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่และเด็ก
 5. ตรวจดูอาคารสถานที่ว่าปลอดภัยหรือไม่ การซ่อมบำรุงดีหรือไม่ ความสะอาดเป็นอย่างไร
 6. ให้สอบถามวินัยของสถานที่ว่าเข้มงวดเพียงใด
 7. ให้ถามถึงการจับกลุ่มของเด็ก จะจัดตามอายุ ส่วนสูง น้ำหนัก หรือชั้นเรียน

กิจกรรมนอกโรงเรียนควรมีอะไรบ้าง

 1. อาจจะมีการติวหรือทบทวนบทเรียน หรือทำการบ้าน และอาจจะมีห้องสมุด หรือคอมพิวเตอร์เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้
 2. อาจจะมีสอนศิลปหรือดนตรี
 3. ไม่ควรให้เด็กดูวิดิโอ หรือทีวี
 4. บางกิจกรรมอาจจะให้เด็กออกกำลังกายเพิ่ม

สุขภาพและความปลอดภัย

 1. มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือไม่
 2. นโยบายการรักษา หากเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 3. มีอาหารว่างสำหรับเด็กหรือไม่

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน