หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ลูกของคุณพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือยัง

เมื่อเด็กอายุ 2-3 ขวบคุณแม่ก็จะให้ลูกเข้าโรงเรียนอนุบาล บางคนก็อาจจะเข้าโรงเรียนเร็วกว่านั้น เนื่องจากความจำเป็นบางประการ ปัญหาที่เกิดคือเด็กของท่านพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือยัง ท่านจะเตรียมความพร้อมของเด็กอย่างไร

มีโรงเรียนจำนวนมากจะทดสอบความพร้อมของเด็ก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ไม่เชื่อว่าการทดสอบดังกล่าวจะเป็นการวัดความพร้อมของเด็ก เนื่องจากการพัฒนาการของเด็กวัย 4-6 ปีมีความไม่แน่นอน สมาคมแพทย์อเมริกา The American Academy of Pediatrics แนะนำไว้ดังนี้

เด็กที่สามารถสื่อสารได้ดีเมื่อเรียนหนังสือจะมีความเครียดน้อยเนื่องจากสามารถเข้าใจบทเรียนและสามารถเข้ากับเพื่อน ดังนั้นหากเด็กมีการพัฒนาเรื่องภาษาและการเข้าสังคมในชั้นอนุบาลจะทำให้เด็กมีความมั่นใจและสามารถปรับตัวได้ง่าย และเด็กควรจะได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบวิธีการที่ให้เด็กปรับตัวมีดังนี้

fb google
   

 


fb google