ลูกของคุณพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือยัง


เมื่อเด็กอายุ 2-3 ขวบคุณแม่ก็จะให้ลูกเข้าโรงเรียนอนุบาล บางคนก็อาจจะเข้าโรงเรียนเร็วกว่านั้น เนื่องจากความจำเป็นบางประการ ปัญหาที่เกิดคือเด็กของท่านพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือยัง ท่านจะเตรียมความพร้อมของเด็กอย่างไรมีโรงเรียนจำนวนมากจะทดสอบความพร้อมของเด็ก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ไม่เชื่อว่าการทดสอบดังกล่าวจะเป็นการวัดความพร้อมของเด็ก เนื่องจากการพัฒนาการของเด็กวัย 4-6 ปีมีความไม่แน่นอน สมาคมแพทย์อเมริกา The American Academy of Pediatrics แนะนำไว้ดังนี้

 • เด็กจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง เห็น และฟังได้ดี
 • เด็กสามารถช่วยตัวเอง เช่น สวมเสื้อผ้า ขับถ่ายและทำความสะอาดด้วยตัวเอง ล้างมือ รับประทานอาหารเองได้
 • เด็กสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้และรู้จักแบ่งปันให้แก่เด็กคนอื่น
 • เด็กสามารถพูดและเข้าใจคำพูด
 • เด็กสามารถบอกชื่อจริงของตัวเอง และพ่อแม่
 • เด็กสามารถทำงานคนเดียวได้
 • เด็กสามารถเล่นเป็นกลุ่มกับเด็กอื่น
 • เด็กสามารถทนต่อความเครียดและความล้มเหลว
 • เด็กสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ใหญ่

เด็กที่สามารถสื่อสารได้ดีเมื่อเรียนหนังสือจะมีความเครียดน้อยเนื่องจากสามารถเข้าใจบทเรียนและสามารถเข้ากับเพื่อน ดังนั้นหากเด็กมีการพัฒนาเรื่องภาษาและการเข้าสังคมในชั้นอนุบาลจะทำให้เด็กมีความมั่นใจและสามารถปรับตัวได้ง่าย และเด็กควรจะได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบวิธีการที่ให้เด็กปรับตัวมีดังนี้

 • เมื่อจะสมัครเข้าโรงเรียนให้พาเด็กไปด้วย เด็กจะได้เห็นโรงเรียน และเมื่อมีการปฐมนิเทศน์ก็พาเด็กไปด้วย
 • ให้อธิบายวิธีการมาโรงเรียน และต้องอยู่ที่โรงเรียนด้วยตัวเอง พาเด็กมาส่งที่รถโรงเรียน
 • พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับโรงเรียน พยายามค้นหาว่าเด็กมีความกลัวหรือไม่เข้าใจแล้วอธิบายให้เด็กฟัง เมื่อรู้กำหนดว่าจะเปิดเทอมเมื่อไรก็ให้เริ่มนับถอยหลังเพื่อให้เด็กได้เตรียมใจกับการเปิดเทอมวันแรก
 • ต้องปรับการนอนและการตื่นของเด็กก่อนเปิดเทอมโดยให้นอนเช้าขึ้นและปลุกเด็กให้ตื่นเร็วขึ้นวันละ 10-15 นาทีจนกระทั้งตื่นได้เวลาพอดีที่จะไปโรงเรียน
 • เปิดเทอมวันแรกให้ส่งเด็กถึงห้องเรียน หากส่งด้วยตัวเองไม่ได้ก็ให้คนคุ้นเคยไปส่งที่โรงเรียนในช่วงแรก
 • ในช่วงการปรับตัวทั้งลูกและแม่จะมีความเครียดต้องพยายามผ่อนคลาย

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน