โรงเรียนอนุบาลที่ดี


โรงเรียนอนุบาลที่ดีควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

  1. เด็กควรจะเล่นกับเพื่อนหรือของเล่นระหว่างที่รอรับผู้ปกครองเป็นเวลานาน ไม่ควรให้เด็กนั่งรอโดยเปล่าประโยชน์
  2. เด็กควรจะมีของเล่นหลายๆอย่าง เช่น หนังสือภาพ Lego บล็อกไม้ เป็นต้น เด็กไม่ควรเล่นของซ้ำซาก
  3. ครูควรจะให้เวลากับเด็กบางคน หรือกลุ่มเล็กๆเป็นกรณีพิเศษ
  4. ห้องเรียนควรจะตกแต่งด้วยงานศิลปหรือคำสะกด หรือนิทานภาพของเด็ก
  5. เด็กควรจะเรียนตัวเลขและหนังสือจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ควรจะได้เรียนรู้ต้นไม้ สัตว์ การทำอาหาร และแจกจ่ายอาหารว่าง
  6. โครงการที่เด็กเรียนควรจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่เด็กจะได้เล่นและสำรวจ
  7. เด็กควรจะได้เล่นกลางแจ้งถ้าอากาศอำนวย
  8. คุณครูควรจะอ่านหนังสือให้เด็กฟังทั้งวัน
  9. ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงการสอนสำหรับเด็กที่มีปัญหาในการเรียน
  10. ควรทำให้พ่อแม่สบายใจเรื่องความปลอดภัย เด็กมีความสุขไม่ป่วยบ่อย

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน