a

Rivaroxaban ยาเม็ดขนาด 15 และ 20 มิลลิกรัม…ย้ำเตือนให้รับประทานพร้อมอาหาร

ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน กรกฎาคม ปี 2562 -- อ่านแล้ว 5039 ครั้ง

Rivaroxaban เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยากันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) ชนิดรับประทาน อยู่ในกลุ่ม direct factor Xa inhibitors ออกฤทธิ์ยับยั้ง coagulation factor Xa เช่นเดียวกันกับ apixaban, edoxaban และ betrixaban (ยาใหม่ที่วางจำหน่ายในบางประเทศ) ช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด (thromboprophylaxis) rivaroxaban มีข้อบ่งใช้สำหรับป้องกัน venous thromboembolism ภายหลังการผ่าตัดหรือการทำศัลยกรรมเปลี่ยนสะโพกหรือเข่า, ป้องกันภาวะ stroke และ systemic embolism ในผู้ป่วย non-valvular atrial fibrillation, ป้องกันและรักษา deep vein thrombosis, ป้องกันและรักษา pulmonary embolism, ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดโดยให้ร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelets) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดโคโรนารี หรือผู้ที่มีอาการของหลอดเลือดแดงอื่นที่เสี่ยงต่อการขาดเลือดเฉพาะที่ ข้อบ่งใช้ในแต่ละประเทศอาจระบุแตกต่างกัน ในเอกสารที่เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาเม็ด rivaroxaban (Xarelto) ระบุว่า rivaroxaban ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได้เร็ว ในขนาดยาที่ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมมี bioavailability ประมาณ 100% ถ้าขนาดสูงกว่านี้การดูดซึมยาลดลง ซึ่งยาเม็ดขนาด 20 มิลลิกรัม หากรับประทานขณะท้องว่างมี bioavailability เพียง 66% แต่ถ้ารับประทานพร้อมอาหาร (high-fat, high-calorie meal) ปริมาณยาในร่างกายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 39% ซึ่งแสดงว่าการดูดซึมยาเกือบสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้หากเป็นยาเม็ดขนาด 2.5 (มีในบางประเทศ) และ 10 มิลลิกรัม จะรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าเป็นยาเม็ดขนาด 15 และ 20 มิลลิกรัม ให้รับประทานพร้อมอาหาร นอกจากนี้การดูดซึมยายังขึ้นกับตำแหน่งที่สัมผัสยา กรณีที่ให้ยาทางสายอาหารที่สอดผ่านรูจมูก (nasogastric tube หรือ NG tube) ควรหลีกเลี่ยงการปล่อยยาลงสู่ปลายกระเพาะอาหาร เพราะการดูดซึมยาจะลดลง (กรณีนี้การปลดปล่อยตัวยาจะเกิดที่ลำไส้เล็กส่วนต้น) และภายหลังให้ยาขนาด 15 หรือ 20 มิลลิกรัม ควรรีบให้อาหารตามทันที อย่างไรก็ตามมีการศึกษาในคนญี่ปุ่นพบว่าการให้ยาผ่านสายอาหารทางหน้าท้อง (percutaneous endoscopic gastrostomy tube หรือ PEG tube) ระดับยาในร่างกายต่ำกว่าการรับประทานยาทั้งเม็ดอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดการสูญเสียยาขณะบด ขณะเทยา หรือช่วงที่ยาผ่านสายให้อาหาร ดังนั้นควรต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ มีข้อมูลจากหน่วยงาน Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ในสหราชอาณาจักรที่ได้รับรายงาน (แต่มีจำนวนไม่มากนัก) ถึงการเกิดภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด (thromboembolic events) ในผู้ที่รับประทาน rivaroxaban ชนิดเม็ดขนาด 15 และ 20 มิลลิกรัม คาดว่าเกิดจากยาให้ผลในการรักษาไม่เพียงพอเนื่องจากผู้ป่วยอาจรับประทานยาขณะท้องว่าง ด้วยเหตุนี้จึงให้มีการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารสำหรับผู้ป่วย (patient information leaflet) กรณีที่เป็น rivaroxaban ขนาด 15 และ 20 มิลลิกรัม โดยให้เน้นว่าต้องรับประทานยาพร้อมอาหารและกลืนยาพร้อมน้ำเปล่า สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ขอให้ย้ำเตือนผู้ป่วยถึงการรับประทานยาดังกล่าวพร้อมอาหารด้วยเช่นกัน ผู้ที่กลืนยายาก สามารถบดยาและผสมน้ำหรือแอปเปิลบด (apple puree ซึ่งกรณีนี้เป็นข้อแนะนำในสหราชอาณาจักร) ทันทีก่อนรับประทาน และให้รับประทานยาหลังอาหารทันที ส่วนยาเม็ดขนาด 2.5 และ 10 มิลลิกรัม จะรับประทานพร้อมกับอาหารหรือไม่ก็ได้ อ้างอิงจาก:

(1) Rivaroxaban (Xarelto): reminder that 15 mg and 20 mg tablets should be taken with food. Drug Safety Update volume 12, issue 12: July 2019: 3;

(2) Rivaroxaban (Xarelto). Product monograph. https://www.bayer.ca/omr/online/xarelto-pm-en.pdf;

(3) Byrne R, Brown A, Patel JP, Czuprynska J, Roberts LN, Patel RK et al. Sub therapeutic rivaroxaban plasma concentrations following administration via percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) feeding tubes - a note of caution. Thromb Res 2018;168:102-3.

 

 

ในหน้านี้

เกี่ยวกับ rivaroxaban

ข้อเท็จจริงสำคัญ

ใครสามารถและไม่สามารถใช้ rivaroxaban ได้

อย่างไรและเมื่อใด

เลือดออกและจะทำอย่างไรกับมัน

ผลข้างเคียงอื่น ๆ

วิธีรับมือกับผลข้างเคียง

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ข้อควรระวังกับยาอื่น ๆ

คำถามทั่วไป

1. เกี่ยวกับ rivaroxaban

Rivaroxaban เป็นยาประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสารกันเลือดแข็งหรือยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด

ทำให้เลือดไหลเวียนผ่านเส้นเลือดได้ง่ายขึ้น ซึ่งหมายความว่าเลือดของคุณจะมีโอกาสสร้างลิ่มเลือดที่อันตรายน้อยลง

ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดมากขึ้น ได้แก่ ผู้ที่มี:

  • หัวใจเต้นผิดปกติ (atrial fibrillation)
  • เพิ่งได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า
  • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตีบที่ไม่เสถียร
  • นอกจากนี้ยังใช้รักษาผู้ที่เคยเป็น ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากลิ่มเลือด เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย
  • ลิ่มเลือดที่ขา (deep vein thrombosis หรือ DVT)
  • ลิ่มเลือดในปอด (pulmonary embolism)

Rivaroxaban มีจำหน่ายตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น มันมาในรูปแบบแท็บเล็ต

2. ข้อมูลสำคัญ

เป็นเรื่องปกติที่จะใช้ rivaroxaban วันละครั้งหรือสองครั้ง

รับประทานยาริวารอกซาบันหลังรับประทานอาหารหรือของว่าง สิ่งสำคัญคือต้องทานอาหารเพื่อช่วยให้ร่างกายของคุณดูดซึมยาทั้งหมด

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของ rivaroxaban คือการมีเลือดออกได้ง่ายกว่าปกติ เช่น เลือดกำเดาไหล ประจำเดือนมามาก เลือดออกตามไรฟัน และรอยฟกช้ำ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสองสามสัปดาห์แรกของการรักษาหรือหากคุณไม่สบาย

พกการ์ดแจ้งเตือนการแข็งตัวของเลือดติดตัวไปด้วยเสมอ แสดงให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบก่อนทำการผ่าตัดหรือรักษาทางทันตกรรม เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขารู้ว่าคุณกำลังทานยาริวารอกซาบัน เนื่องจากอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการตกเลือด

Rivaroxaban เรียกอีกอย่างว่าชื่อแบรนด์ Xarelto

3. ใครสามารถและไม่สามารถรับประทาน rivaroxaban

Rivaroxaban สามารถรับประทานได้โดยผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Rivaroxaban ไม่เหมาะสำหรับบางคนให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณ:

เคยแพ้ยา rivaroxaban หรือยาอื่น ๆ ในอดีตที่

กำลังพยายามตั้งครรภ์หรือคุณตั้งครรภ์แล้ว - rivaroxaban อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยของคุณ

มีปัญหาเกี่ยวกับตับ

กำลังใช้ยาอื่นที่ส่งผลต่อเลือด การแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน

มีอาการบาดเจ็บใดๆ ที่มีเลือดออกมากในปัจจุบัน (เช่น แผลหรือแผลในกระเพาะอาหาร)

กำลังใช้ยาสมุนไพร สาโทเซนต์จอห์น (มักใช้สำหรับโรคซึมเศร้า)

มีกลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิปิด ซึ่งเป็นภาวะที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและ ทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นลิ่มเลือดมากขึ้น

4. ต้องใช้อย่างไรและเมื่อไหร่

เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะใช้ rivaroxaban ตามที่แพทย์ของคุณบอกคุณ

เป็นเรื่องปกติที่จะรับประทานวันละครั้งหลังจากรับประทานอาหารหรือของว่าง

สิ่งสำคัญคือต้องทานยาริวารอกซาบันกับอาหารเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมยาทั้งหมด พยายามที่จะใช้มันในเวลาเดียวกันทุกวัน

ผู้ที่กำลังใช้ยา rivaroxaban เพื่อรักษา DVT หรือเส้นเลือดอุดตันที่ปอดอาจจำเป็นต้องรับประทานวันละสองครั้งในช่วงสองสามสัปดาห์แรก แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าคุณจำเป็นต้องทำเช่นนี้หรือไม่

หากคุณมีปัญหาในการกลืนยา ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

คุณสามารถบดยาเม็ด rivaroxaban แล้วผสมกับน้ำหรือแอปเปิ้ลบด กลืนส่วนผสมนี้แล้วกินอาหารทันที

ฉันจะเอาเท่าไหร่?

ปริมาณยาริวารอกซาบันของคุณขึ้นอยู่กับสาเหตุที่คุณรับประทาน:

สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจที่เรียกว่าภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ขนาดยาปกติคือ 20 มก. ต่อวัน แต่แพทย์ของคุณอาจกำหนดขนาดยาที่ต่ำกว่าหากคุณเป็นโรคไตและมีความเสี่ยงสูงที่จะมีเลือดออก

สำหรับผู้ที่มีลิ่มเลือด (DVT หรือเส้นเลือดอุดตันที่ปอด) ปริมาณปกติคือ 20 มก. ต่อวัน คุณอาจต้องทานยา 15 มก. วันละสองครั้งในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของการทานริวารอกซาบัน หากคุณเป็นโรคไตและมีความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกมากขึ้น แพทย์อาจสั่งจ่ายยาให้น้อยลง

สำหรับผู้ที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่า - ปริมาณปกติคือ 10 มก. ต่อวัน

สำหรับผู้ที่มีอาการหัวใจวายหรือมีภาวะหัวใจที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ไม่เสถียร - ขนาดปกติคือ 2.5 มก. วันละสองครั้ง

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องทานขนาดใด ให้ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันลืมที่จะใช้มัน?

สิ่งที่คุณต้องทำขึ้นอยู่กับขนาดยาที่คุณใช้ตามปกติ:

หากคุณปกติทาน 10 มก. 15 มก. หรือ 20 มก. วันละครั้ง - ให้ทานทันทีที่นึกได้ เว้นแต่จะใกล้ถึงเวลาสำหรับมื้อต่อไปของคุณ ทานยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติแล้วทานต่อไปตามปกติ อย่ากินมากกว่า 1 โดสในหนึ่งวัน

ถ้าปกติคุณทาน 15 มก. วันละสองครั้ง - ให้ทานทันทีที่จำได้ คุณสามารถทานยาเม็ดขนาด 2 x 15 มก. ในเวลาเดียวกันเพื่อให้ได้ยาทั้งหมด 2 โดสใน 1 วัน อย่ากินเกิน 2 โดสใน 1 วัน

ถ้าปกติคุณทาน 2.5 มก. วันละสองครั้ง - ให้ทานทันทีที่จำได้ เว้นแต่จะใกล้ถึงเวลามื้อต่อไปของคุณ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด ทานยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ แล้วทานต่อไปตามปกติ

มันสำคัญมากที่คุณต้องจำไว้ว่าให้ทานริวารอกซาบันทุกวัน

หากคุณลืมปริมาณยาบ่อยๆ การตั้งปลุกเพื่อเตือนคุณอาจช่วยได้

คุณสามารถขอคำแนะนำจากเภสัชกรเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณจำการใช้ยาได้

หากคุณกังวลใจ ให้ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันใช้เวลามากเกินไป?

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำทันที เนื่องจากการใช้ยาเกินขนาดทำให้คุณเสี่ยงต่อการตกเลือด

ฉันจะใช้เวลานานเท่าไหร่?

นานแค่ไหนที่คุณต้องใช้ rivaroxaban จะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่คุณทาน

หากคุณมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพก คุณอาจจะต้องกินยาริวารอกซาบันเป็นเวลา 2 ถึง 5 สัปดาห์

หากคุณมีลิ่มเลือด (DVT หรือเส้นเลือดอุดตันที่ปอด) คุณจะต้องกินยาริวารอกซาบันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน คุณอาจต้องใช้เวลานานขึ้นขึ้นอยู่กับสาเหตุของลิ่มเลือด

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ เช่น ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหรือเคยมีอาการหัวใจวาย คุณอาจจำเป็นต้องรับประทานยาริวารอกซาบันในระยะยาวหรือตลอดชีวิตที่เหลือ

บัตร

แจ้งเตือนสารกันเลือดแข็ง แพทย์หรือเภสัชกรของคุณจะให้บัตรแจ้งเตือนการแข็งตัวของเลือด

พกสิ่งนี้ติดตัวไปด้วยตลอดเวลา มันบอกบุคลากรทางการแพทย์ว่าคุณกำลังทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาที่จะรู้ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

หากคุณต้องการการรักษาทางการแพทย์หรือทางทันตกรรม ให้แสดงบัตรแจ้งเตือนการแข็งตัวของเลือดกับพยาบาล แพทย์ หรือทันตแพทย์

ซึ่งรวมถึงก่อนที่คุณจะมีการฉีดวัคซีนและการทำกิจวัตรประจำวันกับทันตแพทย์ที่ถูกสุขลักษณะ

แพทย์ของคุณอาจแนะนำให้คุณหยุดทานยาริวารอกซาบันหรือลดขนาดยาลงในช่วงเวลาสั้น ๆ

การเปลี่ยนจากวาร์ฟารินเป็นริวารอกซาบัน

หากคุณต้องการเปลี่ยนจากวาร์ฟารินเป็นริวารอกซาบัน แพทย์จะแนะนำให้คุณหยุดทานวาร์ฟารินเมื่อใด อาจใช้เวลาสองสามวันก่อนที่คุณจะเริ่ม rivaroxaban

แพทย์หรือคลินิกต้านการแข็งตัวของเลือดจะทำการตรวจเลือดที่เรียกว่า International Normalized Ratio (INR) เพื่อตรวจดูว่าเลือดแข็งตัวเร็วแค่ไหน

นี่จะช่วยตัดสินใจว่าคุณควรเริ่มทานริวารอกซาบันเมื่อใด

การเปลี่ยนจาก rivaroxaban เป็น warfarin

หากคุณต้องการเปลี่ยนจาก rivaroxaban เป็น warfarin คุณอาจจำเป็นต้องทานยาทั้งสองร่วมกันเป็นเวลาสองสามวัน

แพทย์หรือคลินิกต้านการแข็งตัวของเลือดจะทำการตรวจเลือดที่เรียกว่า International Normalized Ratio (INR) เพื่อตรวจดูว่าเลือดแข็งตัวเร็วแค่ไหน

นี่คือการช่วยตัดสินใจอย่างแน่ชัดว่าเมื่อใดที่คุณควรหยุดทานยาริวารอกซาบัน

5. เลือดออกและจะทำอย่างไรกับมัน

ในขณะที่ rivaroxaban มีประโยชน์มากมาย ข้อเสียคือ มันสามารถทำให้คุณตกเลือดมากกว่าปกติ

เนื่องจากในขณะที่คุณทานยาริวารอกซาบัน เลือดของคุณจะไม่จับตัวเป็นก้อนง่าย

เลือดออกรุนแรงน้อยลง เลือด

ออกง่ายกว่าปกติตามปกติในขณะที่ทานยาริวารอกซาบัน

ประเภทของเลือดออกที่คุณอาจมี ได้แก่

ช่วงเวลาที่หนักกว่าและ

มีเลือดออกนานกว่าปกตินานกว่าปกติเล็กน้อย หากคุณกรีด

เลือดกำเดาออกเป็นครั้งคราว (ซึ่งคงอยู่ไม่ถึง 10 นาที)

เลือดออกจากเหงือกเมื่อคุณแปรงฟัน

รอยฟกช้ำ ที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าและใช้เวลานานกว่าจะจางลงกว่าปกติ

เลือดออกชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายและควรหยุดเอง

หากเกิดขึ้น ให้ทานยาริวารอกซาบันต่อไป แต่แจ้งให้แพทย์ทราบหากเลือดออกรบกวนจิตใจคุณหรือไม่หยุด

สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยตัวเอง

ตัด - กดบนบาดแผลเป็นเวลา 10 นาทีด้วยผ้าสะอาด

เลือดกำเดาไหล - ค้นหาวิธีหยุดเลือดกำเดาไหลหรือดูวิดีโอนี้เกี่ยวกับการหยุดเลือดกำเดาไหล

เลือดออกตามไรฟัน - ถ้าเหงือกของคุณมีเลือดออก ให้ลองใช้แปรงสีฟันขนนุ่มและไหมขัดฟันแว็กซ์เพื่อทำความสะอาดฟันของคุณ

รอยฟกช้ำ - สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอันตราย แต่อาจไม่น่าดู อาจช่วยให้จางเร็วขึ้นได้หากคุณวางถุงน้ำแข็งห่อด้วยผ้าขนหนูทับรอยฟกช้ำครั้งละ 10 นาที วันละหลายๆ ครั้ง

สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกันเลือดออก

ในขณะที่คุณทานยาริวารอกซาบัน ให้ระมัดระวังเมื่อคุณทำกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ บาดแผลหรือรอยฟกช้ำ

สามารถช่วย:

หยุดเล่นกีฬาที่ต้องสัมผัสตัวหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ศีรษะ เช่น ฟุตบอล รักบี้ ฮ็อกกี้ และขี่ม้า

สวมถุงมือเมื่อคุณใช้ของมีคม เช่น กรรไกร มีด และเครื่องมือทำสวน

หยุดการโกนหรือกำจัดขนด้วยเปียกด้วย แว็กซ์ - ใช้ที่โกนหนวดไฟฟ้าหรือครีมกำจัดขนแทน

ฟันปลอม (ฟันปลอม) หรือรีเทนเนอร์ออกสักสองสามชั่วโมงต่อวัน ถ้าคุณใส่ไว้ เพื่อให้เหงือกได้พัก - อย่าใส่ฟันปลอมหรือรีเทนเนอร์ที่ไม่พอดีอย่างถูกต้อง

ซาบันก่อนที่คุณจะมีกระบวนการทางการแพทย์หรือทางทันตกรรมหรือการผ่าตัด ซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีนและการนัดหมายกับทันตแพทย์จัดฟันเป็น

รอก

ประจำ

สิ่งนี้อาจเป็นอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยด่วน

คำแนะนำด่วน: ติดต่อแพทย์หรือคลินิกต้านการแข็งตัวของเลือด หรือไปที่ A&E ทันทีหาก:

คุณมีฉี่สีแดงหรืออุจจาระสีดำ มี

รอยฟกช้ำที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล หรือรอยฟกช้ำที่ใหญ่กว่าที่คุณคาดไว้หรือโตขึ้นเรื่อยๆ

คุณมีเลือดกำเดาไหลนานกว่า 10 นาที

คุณมีเลือดในอาเจียนหรือไอเป็นเลือด

ปวดหัวอย่างรุนแรง

คุณมีเลือดออกจากบาดแผลหรือการบาดเจ็บที่ไม่หยุดหรือช้าลง

อาการเหล่านี้เป็นอาการเลือดออกรุนแรง

หากคุณมีเลือดออกรุนแรง ให้หยุดทานริวารอกซาบัน

6. ผลข้างเคียงอื่น ๆ

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด rivaroxaban สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับก็ตาม

ไม่ค่อยมี rivaroxaban อาจทำให้เลือดออกในสมองได้ ซึ่งอาจทำให้ปวดหัวอย่างรุนแรง อาการแน่น (ชัก) การเปลี่ยนแปลงของสายตา อาการชาหรืออาการชาที่แขนหรือขา และทำให้คุณรู้สึกเหนื่อย อ่อนแรง หรือป่วย

หากคุณมีอาการเหล่านี้กะทันหัน ให้ติดต่อแพทย์ทันที นี่เป็นเรื่องฉุกเฉิน

ผลข้างเคียง

ที่พบบ่อย ผลข้างเคียงที่พบบ่อยเหล่านี้เกิดขึ้นในคนมากกว่า 1 ใน 100 คน

อาการเหล่านี้มักไม่รุนแรงและอยู่ได้ไม่นาน แต่ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากอาการข้างเคียงเหล่านี้รบกวนคุณหรือไม่หายไป:

ความเหนื่อยล้าและขาดพลังงาน หายใจถี่ หัวใจเต้นที่เห็นได้ชัดเจน (ใจสั่น) และผิวสีซีด - สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของโรคโลหิตจางที่

รู้สึกวิงเวียนหรือหน้ามืด รู้สึก

เป็นผื่นเล็กน้อย

หรือป่วย (คลื่นไส้หรืออาเจียน)

อาการแพ้อย่างรุนแรง

ในบางกรณีที่หายาก rivaroxaban อาจทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylaxis)

จำเป็นต้องดำเนินการทันที: โทร 999 หรือไปที่ A&E หาก:

คุณมีอาการผื่นผิวหนังที่อาจรวมถึงอาการคัน แดง บวม พุพอง หรือลอกผิว

หายใจมีเสียงหวีด รู้สึก

แน่นที่หน้าอกหรือลำคอ

คุณมีปัญหาในการหายใจหรือพูดใน

ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอเริ่มบวม

คุณอาจมีอาการแพ้อย่างรุนแรงและอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันที

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงทั้งหมดของยาริวารอกซาบัน

สำหรับรายการทั้งหมด ให้ดูแผ่นพับภายในซองยาของคุณ

ข้อมูล: คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงที่น่าสงสัยต่อโครงการความปลอดภัยของสหราชอาณาจักรได้

7. วิธีรับมือกับผลข้างเคียง

จะทำอย่างไรกับ:

สัญญาณของโรคโลหิตจาง - พูดคุยกับแพทย์ของคุณซึ่งอาจจัดให้มีการตรวจเลือด

รู้สึกวิงเวียนหรือหน้ามืด - หากยาริวารอกซาบันทำให้คุณรู้สึกวิงเวียนเมื่อยืนขึ้น ให้ลองลุกขึ้นช้าๆ หรือนั่งลงจนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้น หากคุณเริ่มรู้สึกวิงเวียน ให้นอนลงเพื่อไม่ให้เป็นลม จากนั้นนั่งจนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้น หากอาการวิงเวียนศีรษะไม่หายไปหรือเกิดขึ้นอีก ให้ปรึกษาแพทย์ พวกเขาอาจจัดให้มีการตรวจเลือดเพื่อดูว่าคุณเป็นโรคโลหิตจางหรือไม่

ผื่นเล็กน้อย - การใช้ยาแก้แพ้อาจช่วยได้ ซึ่งคุณสามารถซื้อได้จากร้านขายยา ตรวจสอบกับเภสัชกรเพื่อดูว่าประเภทใดที่เหมาะกับคุณ หากผื่นไม่หายไปภายในสองสามวัน ให้ปรึกษาแพทย์

รู้สึกไม่สบายหรือป่วย (คลื่นไส้หรืออาเจียน) - รับประทานอาหารง่ายๆ และไม่กินอาหารรสจัดหรือเผ็ด หากคุณอาเจียน ให้ลองจิบน้ำเล็กน้อยบ่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดน้ำ

8.

ไม่แนะนำให้ตั้งครรภ์และให้นมบุตร Rivaroxaban ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

คำแนะนำที่ไม่เร่งด่วน: แจ้งแพทย์หากคุณ:

พยายามตั้ง

ครรภ์

นมบุตร

9. ข้อควรระวังกับยาอื่น ๆ

ยาและอาหารเสริมบางชนิดอาจรบกวนการทำงานของยาริวารอกซาบัน

นี้สามารถนำไปสู่ผลข้างเคียงที่ร้ายแรง

บอกแพทย์หากคุณกำลังใช้ยาเหล่านี้ก่อนเริ่มใช้ยาริวารอกซาบัน:

ยากันเลือดแข็งชนิดอื่น เช่น วาร์ฟาริน หรือยาอีนอกซา

เพื่อรักษาการติดเชื้อราหรือแบคทีเรีย เช่น ยาฟลูโคนาโซล อีรีโทรมัยซิน หรือ

ยาคลาริโทรมัยซินเพื่อรักษาเอชไอวี เช่น

ยาริโทนาเวียร์เพื่อรักษาโรคลมบ้าหมู carbamazepine หรือ phenytoin

non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) เช่น ibuprofen หรือ aspirin

ฉันสามารถใช้ rivaroxaban ร่วมกับยาแก้ปวดทุกวันได้หรือไม่?

คุณสามารถทานพาราเซตามอลในขณะที่ทานริวารอกซาบัน

ห้ามใช้ยาแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟนในขณะที่ทานริวารอกซาบัน เว้นแต่แพทย์จะแจ้งว่าใช้ได้ พวกเขาเพิ่มโอกาสในการตกเลือด

การผสม rivaroxaban กับสมุนไพรและอาหารเสริม

อย่าทาน St John's wort ซึ่งเป็นสมุนไพรรักษาโรคซึมเศร้าในขณะที่คุณกำลังทาน rivaroxaban

สามารถเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงได้

สำคัญ

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ รวมทั้งยาสมุนไพร วิตามินหรืออาหารเสริม