jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การนำเอา DASH มาใช้

จากตางรางข้างต้นเป็นรายการอาหารที่ให้พลังงาน 2000 กิโลแคลอรี รายการอาหารดังกล่าวมิใช่อาหารลดน้ำหนัก แต่ท่านสามารถที่จะเพิ่มหรือลดพลังงานอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับท่าน หากท่านต้องการลดน้ำหนักท่านก็สามารถลดปริมาณพลังงานโดยมีหลักการดังนี้ การเพิ่มผักหรือผลไม้แทนอาหารพวกเนื้อสัตว์หรือน้ำมัน ดื่มนมไขมันต่ำแทนนมปกติ ตัวอย่างปริมาณอาหารที่มีพลังงาน 1600 และ 3100 แคลอรี

ชนิดอาหาร 1600แคลอรี/วัน(ส่วน) 3100แคลอรี/วัน(ส่วน)
ข้าวหรือธัญพืช 6 12-13
ผัก 3-4 6
ผลไม้ 4 6
ขมไขมันต่ำ 2-3 3-4
เนื้อสัตว์ 1-2 2-3
ถั่ว 3/สัปดาห์ 1
ไขมัน 2 1
น้ำตาล 0 2

เกลือกับ DASH

ดังที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าหากผู้ป่วยรับประทานอาหารตามแผนการ DASH จะช่วยลดความดันโลหิต การลดปริมาณเกลือจะลดความดันโลหิตได้ทั้งผู้ป่วยที่รับประทานอาหารปกติและผู้ที่รับประทานอาหาร DASH ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม ให้รับประทานเกลือไม่เกินวันละ 1500 มิลิกรัม

เกลือ 1/4 ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 500 มิลิกรัม

เกลือ1/2 ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 1000มิลิกรัม

เกลือ2/3 ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 1500มิลิกรัม

เกลือ 1 ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 2400 มิลิกรัม

หลายคนกลัวว่าหากไม่รับประทานเค็มจะทำให้ร่างกายขาดเกลือแร่หรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับยาขับปัสสาวะร่วมด้วย ในความเป็นจริงอาหารทุกชนิดที่เรารับประทานจะมีปริมาณเกลืออยู่แล้วทั้งสิ้นซึ่งเพียงพอสำหรับร่างกายดังตารางข้างล่าง

ชนิดอาหาร

ปริมาณเกลือ(มิลิกรัม)

         ธัญพืชและข้าว
ข้าว 0-5
อาหารธัญพืช 1 ถ้วย 100-200
ขนมปัง 1 ชิ้น 110-175
         ผัก
ผักที่ทำสุกครึ่งถ้วยตวง 1-70
อาหารกระป๋อง ครึ่งถ้วย 140-460
น้ำมะเขือเทศ 3/4 ถ้วย 860
        นม
นม 1 ถ้วย 120
โยเกตร์ 1 ถ้วย 160
cheeses 1 1/2oz 600
        ผลไม้

ผลไม้สดหรือผลไม้กระป๋อง 1/2 ถ้วย

0-5

       ถั่ว เมล็ดพืช
ถั่วลิสงคั่วเกลือ 1/3 ถ้วย 120
ถั่วลิสงไม่ใส่เกลือ 1/3 ถ้วย 0-5
      เนื้อสัตว์
เนื้อสด 3 oz 30-90
ปลาทูน่าในน้ำมัน 3 oz 35-45
ปลาทูน่าในน้ำเกลือ 3 oz 250-350
แฮม 1020

สำหรับวิธีการลดเกลือคลิกอ่านที่นี่