เซลล์เม็ดเลือดแดงขนาดปกติ Normocytosis


เมื่อผลตรวจลักษณะเม็ดเลือดแดงบอกว่าเป็น Normocyte หมายถึงเม็ดเลือดแดงมีขนาดปกติคือจะมีค่า

 • เส้นผ่านศูนย์กลางที่ถือว่าปกติคือ 7.8 ไมครอน
 • MCV =  81-99 fl ค่าปกติ( MCV = 76-100 fl)
 • พื้นที่ผิว surface area    140 mm2
 • ความหนา ด้านข้าง 2.4 mm
 • ส่วนบุ๋มตรงกลาง 1 mm

การแปลผล

หากตรวจพบว่ามีโลหิตจางที่มีขนาดของเซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดปกติจะเรียกว่า Normocytosis Anemia ซึ่งจะมีสาเหตุดังนี้

 • ไขกระดูกมีการสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลงจากโรค ไขกระดูกฝ่า Aplastic anemia โลหิตจางจากโรคเรื้อรัง
 • เป็นโรค HbS
 • เสียเลือดหรือมีการแตกของเม็ดเลือดก่อนวัย Hemolysis
 • ผู้ที่มีปริมาณน้ำเหลืองเพิ่มเช่น คนตั้งครรภ์ ท้องมาน
 • ขาดวิตามิน B2 (riboflavin) deficiency
 • ขาดวิตามิน B6 (pyridoxine) deficiency
 • ผู้ที่มีทั้งโรคโลหิตจางทั้ง microcytic และ  macrocytic anemia.

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด