เซลล์เม็ดเลือดแดง Normochromia


Normochromia หมายถึงเม็ดเลือดแดงที่มีปริมาณเฮโมโกลบินปกติ การติดสีเม็ดเลือดแดงปกติ มี clear central area (central pallor) น้อยกว่า ½ ของเส้นผ่า ศูนย์กลางเม็ดเลือดแดง

 

โลหิตจาง

Hypochromia

ปกติ

Normochromia

จุดประสงค์ของการตรวจคือเพื่อแยกโรคโลหิตจางเป็นที่เม็ดเลือดแดงมีเฮโมโกลบินปกติซึ่งมีสาเหตุ

  • ไขกระดูกมีการสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลงจากโรค ไขกระดูกฝ่า Aplastic anemia โลหิตจางจากโรคเรื้อรัง
  • เป็นโรค HbS
  • เสียเลือดหรือมีการแตกของเม็ดเลือดก่อนวัย Hemolysis
  • ผู้ที่มีปริมาณน้ำเหลืองเพิ่มเช่น คนตั้งครรภ์ ท้องมาน
  • ขาดวิตามิน B2 (riboflavin) deficiency
  • ขาดวิตามิน B6 (pyridoxine) deficiency

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด

เรียบเรียงวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน