หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

กรุปเลือด Blood Group


การตรวจกรุปเลือดเป็นการตรวจ เพื่อให้ทราบว่าเป็นเลือดใน หมู่เลือด (Blood Group) หมู่ใด ในทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ได้ตกลงกันแบ่งกลุ่มเลือดออกได้เป็น 4 หมู่ คือ

เมื่อผลการตรวจปรากฏเป็นกลุ่มเลือดหมู่ใด ก็จะใส่ตัวอักษรลงในแบบฟอร์ม เช่น A ก็เท่านั้นเอง
ไม่มีอะไรซับซ้อน เพียงแต่เจ้าของร่างกายต้องจำชื่อหมู่เลือดของตนเองให้ได้ เนื่องจากในรายการบัตรประชาชนจะมีช่องให้สำแดงว่า หมู่โลหิต (เช่น A หรืออะไร)

ความหมายของกรุปเลือด

ปกติที่ผิวของเม็ดเลือดแดงจะมี Antigen ที่ผิวเม็ดเลือดแดง Antigen ที่ผิวเม็ดเลือดแดงจะบอกว่าเป็นกรุปเลือดอะไร เช่นมี Antigen เป็น A แสดงว่าเป็นกรุปเลือด A และในน้ำเลือด plasma จะมีภูมิ antibody ต่ออีกกรุปหนึ่ง

กรุปเลือด Antigen Antibody ในพลาสมา
O ไม่มี A,B
A A B
B B A
AB AB ไม่มี

การให้เลือดและการรับเลือด

ผู้ที่มีกรุปเลือดแต่ละกรุปจะรับเลือดได้เฉพาะบางกรุป หากรับเลือดผิดกรุปอาจจะทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกซึ่งจะมีอาการแน่นหน้าอก หนาวสั่น

กรุปเลือด รับเลือดจากกรุปเลือด บริจาคให้กับคนที่มีกรุปเลือด
O O O,A,B,AB
A A,AB A,AB
B B,AB B,AB
AB O,A,B,AB AB

ลูกจะเป็นกรุปเลือดออะไร

หลายท่านคงอยากจะทราบว่าลูกจะมีกรุปเลือดอะไรหากรู้ทั้งกรุปเลือดของพ่อและแม่

  กรุปเลือดของพ่อหรือแม่ AB AB AB AB B A A O O O
กรุปเลือดของแม่หรือพ่อ AB B A O B B A B A O
กรุปเลือดของลูก
O         X X X X X X
A X X X X   X X   X  
B X X X X X X   X    
AB X X X     X        

 

การให้เลือดนอกจากจะคำนึงถึงกลุ่มเลือดแล้วยังต้องคำนึงถึง Rh factor ด้วยซึ่งคนส่วนส่วนใหญ่จะเป็นชนิด Rh positive

 
Caucasians
African American
Hispanic
Asian
O +
37%
47%
53%
39%
O -
8%
4%
4%
1%
A +
33%
24%
29%
27%
A -
7%
2%
2%
0.5%
B +
9%
18%
9%
25%
B -
2%
1%
1%
0.4%
AB +
3%
4%
2%
7%
AB -
1%
0.3%
0.2%
0.1%

การให้เลือดจะต้องมีกลุ่ม Rh เหมือนกันจึงจะให้ได้

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด