หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน

หมายถึงภาวะที่ทำให้เนื้อกระดูกลดลงเร็วกว่าปกติ บางคนมีหลายปัจจัยเสี่ยง แต่บางคนก้ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

  1. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
  • เพศหญิงจะมีการเกิดกระดูกพรุนมากและเร็วกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงวัยทองขาด estrogen ทำให้เกิดการละลายของกระดูกมากกว่าปกติ การรับประทานแคลเซี่ยมเป็นประจำช่วยลดอุบัติการณ์ของกระดูกหัก
  • อายุมากเกิดกระดูกพรุนได้มากกว่าอายุน้อย
  • ขนาดของร่างกาย ผู้ที่ผอมและตัวเล็กจะมีกระดูกพรุนได้ง่าย
  • เชื้อชาติ
  • ประวัติครอบครัว ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเรื่องกระดูกพรุนจะเกิดโรคได้ง่าย
  1. ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้
การประเมินความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคกระดูกโปร่งบางกระดูกพรุนหรือไม่
การประเมินความเสี่ยง คะแนน
สุขภาพเป็นเช่นใด
  • ดี
  • ปานกลางลงมา
0

1

ผิวดำ -1
ประวัติแม่ พี่หรือน้องสาวกระดูกสะโพกหัก 1
น้ำหนักลดลงเมื่อเทียบกับตอนอายุ 25 ปี 1
สูงกว่า 165 ซม 1
เป็นโรคสมองเสื่อม 1
ได้รับยา steroid 1
ได้รับยากันชัก 1
ได้รับยากลุ่ม benzodiazepam เช่น valium 1
ไม่ได้ออกกำลังกาย 1
ต้องใช้แขนช่วยเวลาลุกจากเก้าอี้ 1
มีกระดูกหักเมื่ออายุมากกว่า 50ปี 1
อายุมากกว่า 80 ปี 1
วัยทองและไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทน 1
ยืนน้อยกว่าวันละ 4 ชั่วโมง 1
หัวใจเต้นเกิน 80 ครั้งเวลานั่งเฉยๆ 1
รวมคะแนน  
คะแนน 0-2   ความเสี่ยงต่อกระดูกพรุนต่ำ

คะแนน 3-4  ความเสี่ยงต่อกระดูกพรุนปานกลาง

คะแนนมากกว่า 5  ความเสี่ยงต่อกระดูกพรุนสูง

 

หากท่านพบว่าท่านมีความเสียงของเกิดกระดูกโปร่งบางกระดูกพรุนสูงโปรดปรึกษาแพทย์ และปฏิบัติตามวิธีป้องกันโรคกระดูกโปร่งบางข้างล่างบทความ

กระดูกพรุน  

fb google