ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่มีใครทราบ แต่เท่าที่วิจัยได้พบว่าความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้แก่

 

ปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

  • อาหาร พบว่าผู้ที่บริโภคเนื้อสัตว์สีแดง และไขมันจากสัตว์มากมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ส่วนผู้ที่บริโภคผักและผลไม้จะลดโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากผู้ที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก นอกจากนั้นผู้ที่รับประทานแคลเซี่ยมมากเช่น วิตามินหรืออาหาร หรือผลิตภัณฑ์จากนมก็มีการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูง แต่จากการศึกษาถึงอาหารชนืดอื่นที่มีแคลเซี่ยมพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • โรคอ้วน จากการศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • การสูบบุหรี่พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเล็กน้อยซึ่งต้องศึกษาต่อ
  • มีการศึกษาว่าต่อมลูกหมากอักเสบจะเพิ่มโอกาศการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ต้องศึกษาเพิ่มเติม
  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองในแท้ และหนองในเทียบ ก้ไม่พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • การทำหมันชาย ก่อนหน้านี้พบว่าผู้ที่ทำหมันก่อนอายุ 35 ปีมีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่การศึกษาปัจจุบันไม่พบความเสี่ยงดังกล่าว

ยังไม่พบหลักฐานว่าการทำหมันชายทำให้มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมากขึ้นขณะนี้กำลังศึกษาว่า ต่อมลูกหมากโต คนอ้วน การขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ การเจอรังสี การติดเชื้อไวรัสบางชนิดเป็นสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่ เท่าที่มีหลักฐานยังไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว

มะเร็งต่อมลูกหมาก | การตรวจทั่วๆไป | การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกเริ่ม | ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก | การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก | อาหารป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก