หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ปัสสาวะมาก Polyuria: การทำความเข้าใจ และการจัดการการปัสสาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้

การปัสสาวะมีความสำคัญสำหรับร่างกายเพราะเป็นกระบวนการที่ช่วยกำจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย อย่างไรก็ตาม หากคุณพบว่าคุณมีปัสสาวะมากเกินไปโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน อาจเป็นเครื่องหมายของโรคที่ควรตรวจสอบอย่างรวดเร็ว เฉพาะถ้ามีความผิดปกติร่วมกับอาการอื่น ๆ เช่น ปัสสาวะมีกลิ่นและรสน้ำตาล หรือมีความกระหายของน้ำตาลในปัสสาวะ


ปัสสาวะมาก

ปัสสาวะมากคืออะไร?

ปัสสาวะมาก Polyuria คือ ภาวะที่มีปัสสาวะมากผิดปกติ โดยจะมีปัสสาวะมากกว่า 3 L/day หรือ 50 mL/kg/day

มากกว่า 2L/day ในเด็ก

(อย่างน้อยต้อง 2.5-3L ขึ้นไป เรียกว่าเป็น polyuria)(ปกติปัสสาวะออกประมาณ 40ml /kg /day) การที่ร่างกายปัสสาวะมากนั้นส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายปัจจัย รวมถึงโรคทางระบบประสาท, โรคเบาหวาน, หรือโรคไต เป็นต้น

สาเหตุของ Polyuria

สาเหตุ พบได้ในโรค

อาการของภาวะปัสสาวะมาก

ผู้ป่วยจะปัสสาวะมากซึ่งหากมากกว่า 3 ลิตรถือว่าผิดปกติ อาการขึ้นกับโรคพื้นฐาน เช่นหากเป็นเบาหวานหรือเบาจืดจะมีอาการหิวน้ำ

การวินิจฉัยและการรักษาปัสสาวะมาก

การวินิจฉัยโรค Polyuria จะต้องอาศัย

การรักษา Polyuria จะขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมโรคพื้นฐานเช่น โรคเบาหวาน, การรักษาทางยา, หรือการรักษาทางหัตถการเมื่อจำเป็น

การรักษา

การรักษาปัสสาวะมากขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค ในกรณีที่เกิดจากโรคเบาหวาน แพทย์จะรักษาด้วยยารักษาโรคเบาหวาน ในกรณีที่เกิดจากโรคไต แพทย์อาจรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด ในกรณีที่เกิดจากโรคต่อมไทรอยด์ แพทย์จะรักษาด้วยยารักษาโรคต่อมไทรอยด์ เป็นต้น หากปัสสาวะมากจากการรับประทานยาที่มี lithium ก็ให้เปลี่ยนยา หากเกิดจากโรคเบาหวานก็ให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

สรุป

Polyuria หรือปัสสาวะมากอาจเป็นได้จากหลายสาเหตุ หากมีอาการปัสสาวะมาก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได ควรพบแพทย์ทันทีหากพบว่ามีอาการนี้เพื่อให้ได้การวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม การรักษาเร็วๆ นี้สามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน