ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังประมาณร้อยละ 50-70 จะมีความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 mmHg ความดันโลหิตสูงเป็นทั้งสาเหตุของไตเสื่อม และเป็นโรคแทรกซ้อนของไตเสื่อม นอกจากนั้นความดันโลหิตที่สูงยังทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สรุปจะต้องรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรคไต

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตมีประโยชน์อะไรบ้าง

ในการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเสื่อมประกอบไปด้วยfb google