การควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยไตวาย


เป็นที่ทราบกันว่าสาเหตุไตเสื่อมที่สำคัญคือโรคเบาหวาน ดังนั้นการควบคุมโรคเบาหวานจะชะลอการเสื่อมของไต

โดยควรตรวจเมื่อได้เป้าหมาย แล้ว และควรตรวจ HbA1C อย่างน้อยทุก 6 เดือน

ยาลดระดับน้ำตาลชนิดรับประทานการควบคุมระดับไขมันในเลือด

การรักษาเบาหวานและไขมัน การรักษาภาวะแคลเซี่ยมต่ำ การรักษาภาวะโลหิตจาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาโปรตีนในปัสสาวะ

 

เพิ่มเพื่อน