หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การควบคุมปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ


จากบทความตอนต้นเราจะพบว่าการตรวจพบโปรตีนปัสสาวะจะเป็นการเตือนว่าจะเป็นโรคไต และเมื่อโรคไตเป็นมากขึ้นก็จะตรวจพบปริมาณโปรตีนในปัสสาวะมีปริมาณมากขึ้น ดังนั้นการลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะจึงช่วยชะลอการเสื่อมของโรคไต

เป้าหมายของการลดโปรตีนในปัสสาวะ

เพิ่มเพื่อน