การรักษาโรคหัวใจวาย


โรคหัวใจวายเป็นโรคที่มีการทำลายกล้ามเนื้อหัวใจอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมากพอจึงเกิดอาการของหัวใจวาย การตรวจวัดความดันโลหิตโปรดจำไว้ว่าการรักษาโรคหัวใจวายไม่ใช่การรักษาแล้วหายขาด การรักษาหัวใจวายเป็นการปรับให้ร่างกายสู่สมดุล ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องร่วมมือในการรักษา โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต 

หลักการรักษาโรคหัวใจวายมีดังนี้การป้องกันโรคหัวใจวาย

โรคหัวใจเมื่อเป็นแล้วมักจะรักษาไม่หาย ดังนั้นการป้องกันก่อนการเกิดโรคหัวใจวายเรียก Primary prevention น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

  1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ เช่น การออกกำลังกาย รับประทานอาหารคุณภาพหลีกเลี่ยงอาหารมันๆ หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เครียด งดการสูบบุหรี่ ดื่มสุราในปริมาณที่จำกัด
  2. รักษาโรคที่เป็นอยู่ เช่น การรักษาโรคความดันโลหิต การรักษาโรคเบาหวาน ไขมัน หลอดเลือดแดงแข็ง หลอดเลือดหัวใจ ลิ้นหัวใจ
  3. ตรวจร่างกายประจำปีก่อนการเกิดโรคหัวใจ
  4. การรักษาโรคพื้นฐาน เช่น การเต้นหัวใจที่ผิดปกติ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไทรอยด์เป็นพิษ

จะพบแพทย์บ่อยแค่ไหน

ช่วงปรับยาอาจจะพบแพทย์ทุกอาทิตย์หลังจากปรับยาได้เหมาะสมแพทย์จะนัดห่างออกไป

จะพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไร

ท่านควรไปพบแพทย์หากมีอาการดังกล่าวข้างต้น เช่นหากท่านรู้สึกเหนื่อยง่าย นอนแล้วแน่นหน้าอก น้ำหนักขึ้น'หรือบวมเท้า ควรปรึกษาแพทย์

ซื้อยารับประทานเองได้หรือไม่

ยาบางชนิดจะทำให้เกิดอาการบวมน้ำซึ่งจะทำให้โรคหัวใจกำเริบ ยาบางชนิดอาจจะกดการทำงานของหัวใจ ดังนั้นไม่ควรซื้อยารับประทานเอง โดยเฉพาะยาเหล่านี้

  • ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAID เช่น Ibuprofen Naproxen,celecoxib
  • ยารักษาโรคเสื่อมสมรถภาพทางเพศ Sildenafil (Viagra) Tadalafil (Cialis) Vardenafil (Levitra)
  • ยารักษาเบาหวาน
การวินิจฉัยโรคหัวใจวาย การใช้ยารักษาโรคหัวใจวาย