การรักษาโดยการใส่เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ


โรคหัวใจวายเกิดจากการเต้นของหัวใจที่เร็วเกินไปหรือน้อยเกินไป หากสามารถควบคุมการเต้นของหัวใจให้ปกติอาการของหัวใจก็จะหายไป สำหรับสาเหตุก็อาจจะเกิดจากการเต้นผิดปกติของหัวใจเอง หรืออาจจะเกิดจากการเต้นผิดปกติเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย การวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ


กราฟการเต้นหัวใจ

กราฟการเต้นของหัวใจปกติหัวใจเต้นผิดปกติ

กราฟการเต้นของหัวใจผิดปกติ


สำหรับวิธีการรักษาหัวใจเต้นผิดปกติมี 3 วิธีได้แก่


เครื่องกระตุ้นหัวใจ

  1. การฝังเครื่องมือกระตุ้นหัวใจ
  2. การใช้คลื่นเสียงทำลาย radiofrequency ablation โดยการใช้สายไปยังบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจที่สร้างไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมา แล้วปล่อยคลื่นเสียงเพื่อทำลายกล้ามเนื้อเหล่านั้น
  3. การใช้ยารักษาการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ

การใช้เครื่องมือกระตุ้นหัวใจซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก สายของเครื่องจะติดไวที่หัวใจห้องบนขวา ส่วนตัวเครื่องจะฝั่งไว้ใต้ผิวหนังบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า เครื่องนี้จะทำงานเมื่อหัวใจเต้นช้าหรือเร็วเกินไป การใส่เครื่องก็ไม่ยาก ผู้ป่วยจะอยู่โรงพยาบาลเพียง 1-2วันเท่านั้น

นอกจากเครื่องดังกล่าวยังมีเครื่องช็อกหัวใจเมื่อเวลาหัวใจหยุดเต้น เครื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติมาก มีโอกาสที่หัวใจจะหยุดเต้นสูง

เพิ่มเพื่อน