การวินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลว: การทำความเข้าใจกระบวนการ

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะร้ายแรงที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวินิจฉัยโรคหัวใจวายจะวินิจฉัยจากประวัติการหอบเหนื่อยหรืออาการบวม และจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีอาการ และแพทย์ตรวจแล้วสงสัยว่าจะมีโรคหัวใจวายแพทย์จะตรวจทางห้องปฏิบัติกาเพื่อหาสาเหตุ ประเมินความรุนแรงของโรคหัวใจวาย การได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการรักษาที่ดีที่สุด บทความนี้จะสำรวจวิธีที่แพทย์วินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลว การทดสอบที่เกี่ยวข้อง และสิ่งที่คุณคาดหวังได้ในระหว่างกระบวนการนี้

เมื่อใดที่สงสัยว่าหัวใจล้มเหลว?

แพทย์จะพิจารณาตรวจหาภาวะหัวใจล้มเหลวหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้:

กระบวนการวินิจฉัย

ทำความเข้าใจกับการวินิจฉัยของคุณ

แพทย์ของคุณจะหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์และอธิบายประเภทของภาวะหัวใจล้มเหลวที่คุณเป็น ซึ่งจะช่วยปรับแต่งแผนการรักษาของคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยา การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต หรือในบางกรณี ขั้นตอนหรือการผ่าตัด

หมายเหตุสำคัญ:

ข้อสงวนสิทธิ์:เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญได้ ปรึกษาแพทย์ของคุณเสมอเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECGpatient receiving echocardiogram, color photo



การแบ่งความรุนแรงของโรคหัวใจ

การแบ่งความรุนแรงของโรคหัวใจก็เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาและดูแลตัว แพทย์จะแบ่งความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับดังนี้

ความรุนแรง ปริมาณผู้ป่วย อาการของผู้ป่วย
I 35%  ผู้ป่วยไม่มีอาการ สามารถทำงานได้เหมือนคนปกติ
II 35% มีอาการเล็กน้อยเวลาทำงานปกติ พักจะไม่เหนื่อย
III 25% ไม่สามารถทำงานปกติได้เพราะเหนื่อย เช่นเดินก็เหนื่อย แต่พักจะไม่เหนื่อย
IV 5% ไม่สามารถทำงานปกติเช่นการอาบน้ำ การเดิน ขณะพักก็เหนื่อย.

การแบ่งความรุนแรงก็เพื่อประโยชน์ในการติดตามผู้ป่วยและการวางแผนการรักษา

อาการของหัวใจวายหัวใจวาย การรักษาโรคหัวใจวาย

สาเหตุของโรคหัวใจวาย | การวินิจฉัยโรคหัวใจวาย | อาหารสำหรับโรคหัวใจวาย | สัญญาณเตือนอาการโรคหัวใจวาย | หกขั้นตอนการดูแลโรคหัวใจที่บ้าน | ยารักษาโรคหัวใจ | การปรับพฤติกรรม | อาการโรคหัวใจวาย | การรักษาหัวใจวาย การทำงานของหัวใจ | ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวาย

เพิ่มเพื่อน